Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu là một công cụ thiết yếu để các doanh nghiệp có thể tự tin truyền tải thông điệp của mình trước đó và sau đó. Bảng giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cung cấp cho các doanh nghiệp một cái nhìn tổng quan về mức giá dự định trong việc tạo ra một giải pháp thiết kế thương hiệu hoàn thiện. Đây là một bài viết tổng quan về giá cả của bộ nhận diện thương hiệu.

Kiến thức cần có

Để có thể tạo ra một giải pháp bộ nhận diện thương hiệu hiệu quả, các doanh nghiệp cần có căn cứ đắt đỏ trong quá trình thiết kế. Trọng tâm đầu tiên của bộ nhận diện thương hiệu là cấu hình thiết kế của logo, bao gồm sự tượng trưng cho thương hiệu bằng biểu tượng, màu sắc, hệ thống phông chữ và nền tảng trọng tâm của thương hiệu. Tiếp theo, để thiết kế bộ thương hiệu hoàn thiện cũng cần phải tạo ra các giải pháp nhận dạng thương hiệu khác nhau và hợp nhất chúng với thương hiệu của doanh nghiệp.

Thiết kế trọng tâm

Thiết kế trọng tâm được coi là một thành phần chính trong thiết kế bộ thương hiệu. Thiết kế trọng tâm yêu cầu khả năng giao tiếp chặt chẽ và truyền tải các giá trị của doanh nghiệp. Điều này có thể được thực hiện thông qua các giải pháp như logo, phối màu, hệ thống phông chữ, tạo ra Biểu tượng, hình ảnh và đồ họa độc đáo của doanh nghiệp.

Mức giá cơ bản

Thời gian thực hiện một bộ nhận diện thương hiệu độc đáo có thể thay đổi tùy theo độ phức tạp của thiết kế. Mức giá cơ bản thiết kế bộ nhận diện thương hiệu bao gồm:

  • Logo tiêu biểu: Từ 500 đến 2.000 USD.
  • Hệ thống phông chữ: Từ 150 đến 400 USD.
  • Biểu tượng: Từ 75 đến 250 USD.
  • Hệ thống màu: Từ 50 đến 200 USD.
  • Thiết kế đồ họa: Từ 75 đến 250 USD.

Tổng giá trị của bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh thường nằm trong khoảng từ 1.000 đến 3.000 USD, tùy thuộc vào các yêu cầu thiết kế của doanh nghiệp và tính phức tạp của các yêu cầu.

Các yếu tố khác

Mức giá của bộ nhận diện thương hiệu cũng có thể được ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau, bao gồm: khả năng thiết kế của doanh nghiệp, các giải pháp nhận dạng thương hiệu bổ sung, các tài nguyên tập trung, địa điểm, độ phức tạp của các yêu cầu và khả năng bảo vệ thương hiệu.

Tổng kết

Bảng giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cung cấp cho các doanh nghiệp một cái nhìn tổng quan về chi phí của việc thiết kế của họ. Bảng giá chỉ là một cái nhìn tổng quan, và doanh nghiệp có thể phải trả thêm vì các yếu tố khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể đang cần thuê một chuyên gia thiết kế bộ nhận diện thương hiệu để cải thiện nhận thức thương hiệu của họ và làm cho thương hiệu của họ trở nên nổi bật hơn.

0765 82 82 82
Scroll to Top