Bảng giá SEO từ khóa

Từ khóa SEO là các từ khóa quan trọng để làm tăng lượng truy cập của một trang web. Thông qua SEO, các công ty có thể khai thác hàng trăm nghìn từ khóa trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo, v.v. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình SEO và chi phí cần thiết, có một số bảng giá SEO từ khóa có thể giúp bạn tính toán các khoản chi phí cần thiết cho dự án SEO của bạn.

Cuối cùng, bạn nên xem xét tất cả các bảng giá SEO từ khóa bên dưới. Bạn có thể lựa chọn những bảng giá phù hợp nhất với dự án của mình.

1. Bảng giá SEO từ khóa theo công việc

Bảng giá SEO từ khóa theo công việc là bảng giá phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất. Bảng giá này bao gồm nhiều công việc khác nhau như viết bài tối ưu, tối ưu trang web và cập nhật các từ khóa xếp hạng. Đây là một cách tốt để tính toán chi phí dựa trên công việc mà bạn cần phải làm.

 • Tối ưu SEO on-page: 100 – 500 đồng / giờ
 • Tối ưu nội dung: 250 – 1000 đồng / giờ
 • Tối ưu trang web: 300 – 700 đồng / giờ
 • Quảng bá công cụ tìm kiếm: 500 – 1200 đồng / giờ
 • Xếp hạng từ khóa: 600 – 1500 đồng / giờ

2. Bảng giá SEO từ khóa theo thuộc tính

Các nhà thiết kế web cũng có thể sử dụng bảng giá theo thuộc tính để tính toán chi phí. Bảng giá này được lấy cảm hứng từ các thuộc tính của trang web của bạn, như chủ đề, độ khó từ khóa, lượng truy cập, v.v. Các khoản chi phí được tính dựa trên các thuộc tính này sẽ xác định quy trình và phạm vi làm việc của bạn.

 • Từ khóa đơn giản: 100 – 500 đồng / từ khóa
 • Từ khóa trung bình: 200 – 1000 đồng / từ khóa
 • Từ khóa khó: 400 – 1500 đồng / từ khóa
 • Lượng truy cập trên trang web: 100 – 500 đồng / ngày
 • Tỉ lệ chuyển đổi: 500 – 1200 đồng / ngày

3. Bảng giá SEO từ khóa theo lượng công việc

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng bảng giá SEO từ khóa theo lượng công việc để tính toán chi phí. Bảng giá này được tính dựa trên số lượng công việc cần thiết để thực hiện một chiến dịch SEO thành công. Ví dụ, để hoàn tất một chiến dịch SEO, bạn có thể phải làm hàng trăm bài viết, xây dựng hàng trăm liên kết, v.v. Bảng giá này sẽ giúp bạn tính toán chi phí cho mỗi công việc cần thiết.

 • Viết bài tối ưu: 10 – 50 đồng / bài
 • Xây dựng liên kết: 50 – 100 đồng / liên kết
 • Cập nhật từ khóa xếp hạng: 10 – 50 đồng / từ khóa
 • Quảng bá nội dung: 20 – 100 đồng / bài
 • Quảng bá từ khóa: 10 – 50 đồng / từ khóa

Chúng tôi đã thống kê các bảng giá SEO từ khóa ở trên. Chúng tôi đã làm rõ các chi phí khác nhau liên quan đến các dịch vụ SEO. Bảng giá này có thể giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về chi phí SEO. Cuối cùng, bạn nên tìm hiểu thêm về các dịch vụ SEO khác nhau và lựa chọn những bảng giá phù hợp nhất với dự án của bạn.

0765 82 82 82
Scroll to Top