Báo giá bộ nhận diện thương hiệu là quyết định của một doanh nghiệp để giới thiệu bản thân mình đến khách hàng và cộng đồng. Những phần của báo giá này bao gồm các thành phần cơ bản của thương hiệu như tên thương hiệu, biểu tượng thương hiệu, logo, màu sắc, các bối cảnh và cụm từ mà doanh nghiệp sử dụng để thể hiện những tinh thần và giá trị của bản thân. Nắm bắt và sử dụng đúng thứ tự các yếu tố trong báo giá bộ nhận diện thương hiệu của bạn sẽ giúp gây dựng ấn tượng tốt hơn đối với khách hàng và cộng đồng.

Tên thương hiệu

Tên thương hiệu là phần đầu tiên trong báo giá bộ nhận diện thương hiệu của bạn. Tên thương hiệu phải chứa những từ vựng liên quan đến cơ cấu, sản phẩm, dịch vụ và các giá trị mà công ty cung cấp. Nó cũng cần ngắn gọn và dễ nhớ, và được viết trong các font chữ và kiểu mực phù hợp. Trong khi đó, không cần phải sử dụng hình ảnh, biểu tượng hoặc icon trong tên thương hiệu.

Biểu tượng thương hiệu

Biểu tượng thương hiệu là một phần trong báo giá bộ nhận diện thương hiệu với nhiều ý nghĩa, nó thể hiện khả năng của công ty của bạn để dẫn dắt và định hình cộng đồng. Biểu tượng thương hiệu được thể hiện thông qua hình ảnh, biểu tượng hoặc icon. Biểu tượng thương hiệu nên được thiết kế với sự đơn giản, dễ nhớ và độc đáo để giúp bạn dễ dàng nhận dạng thương hiệu của mình.

Logo

Logo là một phần trong báo giá bộ nhận diện thương hiệu. Logo là kết hợp giữa tên thương hiệu, biểu tượng thương hiệu và font. Nó phải được thiết kế với sự đơn giản, dễ nhớ và độc đáo, và không quá phức tạp. Logo của bạn cũng nên được thiết kế dễ dàng nhận diện trên nhiều loại thiết bị khác nhau, nhất là trên các thiết bị di động.

Màu sắc

Màu sắc là một trong những phần quan trọng của báo giá bộ nhận diện thương hiệu của bạn. Màu sắc luôn là một trong những thành phần vô cùng quan trọng của thương hiệu của bạn. Sự lựa chọn màu sắc phải dựa trên những giá trị và tinh thần của thương hiệu của bạn. Những màu sắc nên được lựa chọn là đủ các màu sắc để bạn có thể áp dụng trong tất cả các hoạt động thương hiệu của mình.

Các bối cảnh và cụm từ

Các bối cảnh và cụm từ là thành phần của báo giá bộ nhận diện thương hiệu của bạn. Các câu lệnh và cụm từ của bạn sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về giá trị, sứ mệnh và tinh thần của thương hiệu của bạn. Bạn có thể sử dụng các những câu lệnh này trong các hoạt động marketing của mình hoặc thông qua các cộng đồng trực tuyến để giới thiệu thương hiệu của mình.

Tổng cộng, báo giá bộ nhận diện thương hiệu là một quyết định quan trọng của một doanh nghiệp để giới thiệu bản thân mình đến cho khách hàng và cộng đồng. Các phần của báo giá bao gồm tên thương hiệu, biểu tượng thương hiệu, logo, màu sắc, các bối cảnh và cụm từ. Các yếu tố trong báo giá nên được sử dụng đúng thứ tự, trong đó sự lựa chọn đúng các từ khóa, màu sắc và font có thể giúp bạn gây dựng một ấn tượng tốt hơn với khách hàng và cộng đồng.

0765 82 82 82
Scroll to Top