Tạo bộ nhận diện Logo (logo identity) là một phần quan trọng của sự quan tâm đến thương hiệu. Đây là những biểu tượng nhận diện để những người khác nhận ra thương hiệu của bạn. Bộ nhận diện logo (logo identity) có ít nhất các phần sau:

  • Tên thương hiệu
  • Biểu trưng thương hiệu
  • Màu sắc
  • Cỡ chữ
  • kiểu chữ

Tên thương hiệu

Tên thương hiệu của bạn là những từ khóa quan trọng nhất mà những người khác sẽ nhớ. Tên thương hiệu của bạn cần được lưu giữ cùng các thông tin khác về bộ nhận diện của logo để biến nó thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới.

Biểu trưng thương hiệu

Thương hiệu của bạn sẽ có một biểu tượng để những người khác nhìn thấy ngay những gì bạn đang làm. Biểu tượng thương hiệu phải thể hiện độc đáo và độc đáo với thông tin thương hiệu khác. Đây là mô hình cơ bản của một logo thành công, tên thương hiệu của bạn phải kết hợp cùng với biểu tượng để tạo ra bộ nhận diện đầy đủ.

Màu sắc

Nếu bạn đang xây dựng logo identity của mình, màu sắc luôn là thành phần không thể bỏ qua. Màu sắc sẽ tạo ra một sự liên kết ấn tượng giữa bộ nhận diện thương hiệu của bạn và mục đích thương hiệu. Bạn cần phải chọn màu sắc mà có thể tạo được một kết nối với khách hàng mong muốn của bạn.

Cỡ chữ

Cỡ chữ cũng là yếu tố khá quan trọng trong logo identity của bạn. Bạn cần phải lựa chọn kích thước chữ phù hợp với thương hiệu và biểu tượng thương hiệu của bạn. Tỷ lệ sẽ giúp tạo ra màn hình tốc độ cao, nhưng không quá nhỏ để những người khác có thể dễ dàng đọc được.

Kiểu chữ

Kiểu chữ (font) là yếu tố quan trọng bạn cần chú ý trong bộ nhận diện thương hiệu. Chữ cái là thứ giúp bạn gắn bó với mục đích thương hiệu của bạn. Bạn nên chọn những font mà di động với mục đích của bạn và có sẵn trên mọi thiết bị khác nhau.

Tạo bộ nhận diện logo (logo identity) có thể là một quá trình khó khăn nhưng cũng rất cần thiết để thành công. Nếu bạn thực sự tập trung vào mỗi bước trong quá trình này, bạn sẽ tạo ra một bộ nhận diện logo độc đáo và chuyên nghiệp.

0765 82 82 82
Scroll to Top