Bộ nhận diện thương hiệu – Thành phần cơ bản

Bộ nhận diện thương hiệu là một bộ các thành phần độc lập có thể sử dụng để tạo ra một lối truyền thông đồng nhất và những quy trình liên quan đến thương hiệu trong các hệ thống thương mại. Các thành phần cơ bản của bộ nhận diện thương hiệu bao gồm cú pháp, hình ảnh, nhạc nền, màu sắc, kiểu chữ, định dạng và hiệu ứng âm thanh.

1. Cú pháp

Cú pháp là nền tảng cấu trúc để các nhãn hiệu cung cấp thông tin một cách cụ thể, văn hóa và ứng dụng cho tất cả các hình thức truyền thông thương hiệu. Điều này bao gồm cả việc xem xét một số yếu tố cơ bản như tổ chức, phân tích các mô hình về thứ tự, thể hiện nội dung, hệ thống ngôn ngữ và nội dung thông tin khác.

2. Hình ảnh

Hình ảnh là một thành phần thiết yếu của bộ nhận diện thương hiệu. Những hình ảnh thường được sử dụng là logo của thương hiệu, những đồ họa tĩnh, những hình ảnh động và những hình ảnh đáng nhớ. Những hình ảnh này thường được sử dụng để tạo ra một trải nghiệm thương hiệu đồng nhất trên mọi hệ thống truyền thông.

3. Màu sắc

Màu sắc đóng một vai trò quan trọng trong bộ nhận diện thương hiệu. Sự lựa chọn màu sắc được sử dụng trong thương hiệu của bạn có thể giúp người nhận diện và nhớ lại thương hiệu một cách dễ dàng hơn. Các màu sắc đóng vai trò quan trọng để đưa ra một trải nghiệm người dùng đồng nhất qua mọi kênh và hệ thống truyền thông.

4. Kiểu chữ

Kiểu chữ là một yếu tố quan trọng trong bộ nhận diện thương hiệu. Kiểu chữ được sử dụng để thể hiện sâu sắc và tính nhất quán của thương hiệu. Các kiểu chữ được sử dụng sẽ có một kích thước chữ và một phong cách màu sắc khác nhau, trong đó các động từ và tiêu đề sẽ có màu sắc lớn hơn, còn các phần còn lại là màu sắc nhỏ hơn.

5. Định dạng và hiệu ứng âm thanh

Định dạng là một yếu tố thiết yếu trong bộ nhận diện thương hiệu. Định dạng có thể được sử dụng để tạo ra các hệ thống kiểu dáng và định dạng dành cho thương hiệu. Dựa trên các định dạng này, thương hiệu có thể tạo ra một trải nghiệm nội tại về tối ưu và trải nghiệm của người dùng. Điều này cũng đồng nghĩa với sự tối ưu hóa của thông tin cho một trải nghiệm người dùng tốt hơn. Điều này cũng bao gồm các hiệu ứng âm thanh như nhạc nền, hình ảnh, thanh âm thanh và thông báo.

Trên đây là các thành phần cơ bản của bộ nhận diện thương hiệu. Chắc chắn rằng các thành phần của bộ nhận diện thương hiệu này đều cần phải được sử dụng đồng nhất, cùng một thời gian và trên cùng một hệ thống truyền thông để tạo ra một hình ảnh làm việc với các hương vị bản thân và kiến tạo mối quan hệ mạnh mẽ với khách hàng.

0765 82 82 82
Scroll to Top