Vietcombank Brand Identity

Vietcombank là một trong những ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, có trách nhiệm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tài chính hoàn hảo để hỗ trợ cộng đồng. Để cơ bản hóa thương hiệu, Vietcombank đã xây dựng một bộ nhận diện thương hiệu duy nhất. Bộ nhận diện thương hiệu của họ giúp kiểm soát và giữ trong tầm nhìn của khách hàng những hình ảnh, sự cảm nhận được tạo thành về Vietcombank và sản phẩm và dịch vụ của họ.

Tầm quan trọng của bộ nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu của Vietcombank giúp đồng nhất các nội dung truyền thống và mở ra để chịu trách nhiệm tạo ra một hình ảnh thương hiệu thống nhất. Điều này là rất cần thiết để hỗ trợ các chương trình quảng cáo và tăng cường các nội dung truyền thông của Vietcombank.

Bộ nhận diện thương hiệu bao gồm những yếu tố nào?

  • Logo: Logo Vietcombank là biểu tượng của ngân hàng và được sử dụng trong các chương trình quảng cáo và các truyền thông của họ. Logo được thiết kế để tạo sự nhận biết của họ và hiển thị các giá trị cốt lõi của Vietcombank như tín nhiệm, uy tín, v.v..
  • Màu sắc: Màu sắc của Vietcombank bao gồm màu giống như biểu tượng của nền dân tộc Việt Nam, xanh ngọc lam và đỏ. Những màu sắc này là rất đặc trưng và độc đáo, tạo sự nổi bật trong mọi môi trường.
  • Font: Cũng có thể thấy rằng, Vietcombank sử dụng font chữ rất độc đáo, quy mô lớn và có thể dễ dàng nhận ra. Font chữ được sử dụng trong tạo hình thương hiệu Vietcombank giúp tạo sự nhận biết nhanh hơn.
  • Cụm màu: Vietcombank sử dụng cụm màu của mình để nổi bật trong mọi môi trường. Ngân hàng sử dụng các màu xanh ngọc lam, đỏ, trắng và đen để tạo ra một hình ảnh thống nhất và để thiết kế các sản phẩm.

Bộ nhận diện thương hiệu của Vietcombank là một trong những công cụ quan trọng nhất trong định hình thương hiệu. Nó giúp họ giữ những nội dung truyền thông trong tầm nhìn của khách hàng của họ và tạo ra một hình ảnh thương hiệu thống nhất.

0765 82 82 82
Scroll to Top