Bộ nhận diện văn phòng (Office Identity Suite) là một bộ công cụ và dịch vụ được thiết kế để giải quyết vấn đề diện mạo và tính hợp lệ của công ty, các tổ chức và các sản phẩm của họ. Nó bao gồm một số phần mềm, dịch vụ và tuyển dụng nhằm tạo ra những phục vụ cho các yêu cầu về bộ nhận diện, đa dạng hóa, kiểm soát truy cập và thiết kế trang web.

1. Mục Đích Của Bộ Nhận Diện Văn Phòng

Bộ nhận diện văn phòng có nhiều mục đích, bao gồm:

 • Tạo mối liên lạc của các đơn vị – Bộ nhận diện văn phòng thiết lập một mối liên lạc của các đơn vị trong công ty bằng cách tạo những nét đẹp nhất của các đơn vị để cài đặt một hệ thống diện mạo đồng nhất.
 • Tạo một ảnh hợp lí – Bộ nhận diện văn phòng cũng cung cấp các quy định cụ thể để tạo ra một ảnh hợp lí của công ty và tổ chức.
 • Dịch vụ tuyển dụng – Bộ nhận diện văn phòng cung cấp các dịch vụ tuyển dụng để có thể tìm kiếm và tuyển dụng những nhân viên có thể thích hợp với những nhu cầu của công ty.
 • Cung cấp những công cụ phần mềm – Bộ nhận diện văn phòng cũng cung cấp các công cụ phần mềm để tạo ra những hệ thống bộ nhận diện và công cụ để thiết kế trang web.

2. Phần Mềm Và Dịch Vụ Của Bộ Nhận Diện Văn Phòng

Bộ nhận diện văn phòng bao gồm một loạt các phần mềm và dịch vụ được thiết kế để hỗ trợ các yêu cầu của văn phòng. Các phần mềm và dịch vụ bao gồm:

 • Ứng dụng tài nguyên nhân sự – Ứng dụng tài nguyên nhân sự được thiết kế để hỗ trợ về việc cải thiện hiệu suất công việc và đảm bảo luôn luôn có một nguồn nhân lực trong văn phòng.
 • Hệ thống quản lý nội dung – Bộ nhận diện văn phòng cung cấp một hệ thống quản lý nội dung giúp các công ty và tổ chức có thể quản lý tài nguyên ứng dụng của họ một cách hiệu quả.
 • Phần mềm Email – Bộ nhận diện văn phòng cũng cung cấp một số phần mềm Email cho phép người dùng gửi và nhận các email nhanh chóng và dễ dàng.
 • Dịch vụ marketing và khảo sát – Bộ nhận diện văn phòng cũng cung cấp các dịch vụ và công cụ marketing, bao gồm tổ chức sự kiện, quảng bá trên các mạng xã hội và các công cụ khảo sát.

3. Khả Năng Tương Thích Với Các Ứng Dụng Khác

Bộ nhận diện văn phòng cũng có khả năng tương thích với các ứng dụng khác, bao gồm:

 • Thiết kế trang web – Bộ nhận diện văn phòng có thể tích hợp với các công cụ thiết kế trang web để hỗ trợ các công ty và tổ chức trong việc xây dựng một hình ảnh thông minh và trực quan về họ.
 • Quản lý dự án – Bộ nhận diện văn phòng cũng có khả năng tương thích với các phần mềm quản lý dự án, để có thể hỗ trợ các công ty hoặc tổ chức với các hệ thống quản lý dự án hiệu quả và đồng nhất.
 • Dịch vụ dữ liệu lưu trữ – Bộ nhận diện văn phòng cũng có khả năng tích hợp với các dịch vụ dữ liệu lưu trữ để hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức trong lưu trữ lớn các tài nguyên dữ liệu.

4. Phạm Vi Của Bộ Nhận Diện Văn Phòng

Bộ nhận diện văn phòng có phạm vi rộng, bao gồm:

 • Thiết kế logo – Bộ nhận diện văn phòng cung cấp công cụ thiết kế logo để hỗ trợ các công ty và tổ chức trong việc tạo ra một logo độc đáo và nổi bật.
 • Thiết kế danh thiếp – Bộ nhận diện văn phòng cũng cung cấp thiết kế danh thiếp để hỗ trợ các công ty và tổ chức trong việc tạo một danh thiếp công việc độc đáo và hợp lý.
 • Thiết kế các vectơ – Bộ nhận diện văn phòng cũng cung cấp thiết kế các vectơ để hỗ trợ các công ty và tổ chức trong việc tạo ra những biểu tượng nhận nhận được để truyền tải thông điệp.
 • Thiết kế poster – Bộ nhận diện văn phòng cũng cung cấp thiết kế poster để hỗ trợ các công ty và tổ chức trong việc tạo ra một ảnh thông điệp mạnh mẽ cho người xem.
0765 82 82 82
Scroll to Top