Tên nhãn hiệu sản phẩm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế một thương hiệu. Nó phải có khả năng nhận dạng và gây ấn tượng trong một cách nhanh chóng. Không chỉ là sự ước ao của chủ doanh nghiệp, cách đặt tên nhãn hiệu sản phẩm còn cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định của thị trường.

1. Ý nghĩa và sự phù hợp với nền tảng của thị trường

Tên nhãn hiệu sản phẩm phải được đặt theo một cách có ý nghĩa để giúp thị trường hiểu rõ hơn về thiết kế của sản phẩm. Cách đặt tên nhãn hiệu sản phẩm cũng phải phù hợp với nền tảng của thị trường, bao gồm:

 • Thị trường mục tiêu: Phải lựa chọn cho các từ khóa và cụm từ phù hợp với người tiêu dùng của thị trường mục tiêu.
 • Xu hướng của thị trường: Ngôn ngữ, quan điểm, biểu tượng và ký hiệu được lựa chọn phải thể hiện đúng xu hướng của thị trường.
 • Văn hóa của thị trường: Đảm bảo tên nhãn hiệu sản phẩm phù hợp với văn hóa của thị trường.

2. Dễ nhớ và dễ nhận dạng

Cách đặt tên nhãn hiệu sản phẩm cũng cần phải đảm bảo tên được đặt là dễ nhớ và dễ nhận dạng. Tên sản phẩm phải được đặt ngắn gọn và có ý nghĩa cho thị trường, bao gồm:

 • Kết hợp nhiều từ vựng: Kết hợp nhiều từ vựng để tạo nên một tên nhãn hiệu sản phẩm dễ nhớ và dễ nhận dạng.
 • Sử dụng ứng dụng cụm từ: Sử dụng cụm từ thuần thục trong thị trường để tạo nên một tên nhãn hiệu sản phẩm dễ nhớ và dễ nhận dạng.
 • Không quá dài: Đừng quá dài về từ vựng hoặc về số lượng cụm từ để đảm bảo tên nhãn hiệu gọn, ngắn và dễ nhớ.

3. Vượt trội so với nhãn hiệu khác

Cách đặt tên nhãn hiệu sản phẩm cũng nên được đặt theo một cách vượt trội so với các nhãn hiệu khác để tăng khả năng nhận dạng và thu hút khách hàng. Các cách để tạo ra một tên nhãn hiệu sản phẩm độc đáo bao gồm:

 • Sử dụng tên riêng: Sử dụng một tên riêng độc đáo và thường chủ ý trong tên nhãn hiệu sản phẩm.
 • Tạo ra một từ mới: Tạo ra một từ mới hoặc chuyển giao các từ vựng có sẵn để tạo ra một tên nhãn hiệu sản phẩm độc đáo.
 • Sử dụng biểu tượng: Sử dụng biểu tượng hay hình ảnh để diễn tả ý nghĩa của tên nhãn hiệu sản phẩm.

4. Đảm bảo sự độc lập của nhãn hiệu

Một cách đặt tên thương hiệu sản phẩm cũng cần phải đảm bảo là không gây ra sự nhầm lẫn giữa các doanh nghiệp. Bước này cần được thực hiện trước khi bước đặt tên thực hiện. Để đảm bảo điều này các doanh nghiệp có thể thực hiện những bước sau đây:

 • Kiểm tra tên nhãn hiệu: Kiểm tra các ứng dụng cho tên nhãn hiệu sản phẩm trước khi thực hiện.
 • Kiểm tra gần đây nhất: Kiểm tra lại tên nhãn hiệu gần đây nhất đã được sử dụng bởi các doanh nghiệp khác.
 • Kiểm tra từ khóa: Kiểm tra từ khóa được sử dụng để đảm bảo bạn không gây ra sự nhầm lẫn với bất kỳ doanh nghiệp nào khác.

5. Thực hiện các thủ tục cần thiết

Sau khi tìm ra một tên nhãn hiệu sản phẩm đảm bảo độc lập, các doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện các thủ tục cần thiết về bản quyền và đăng ký nhãn hiệu. Những thủ tục này sẽ giúp đảm bảo rằng mọi quyền về tên nhãn hiệu sẽ được giữ pháp lý và hợp pháp. Những thủ tục thực hiện phải bao gồm:

 • Đăng ký nhãn hiệu: Đăng ký tên nhãn hiệu của doanh nghiệp trên các sàn giao dịch hợp pháp và các trang web của thị trường.
 • Xác thực bản quyền và đăng ký tên nhãn hiệu: Xác minh bản quyền của tên nhãn hiệu và đăng ký tên nhãn hiệu trên các sàn giao dịch hợp pháp và các trang web của thị trường.
0765 82 82 82
Scroll to Top