Đặt tên nhãn hiệu sản phẩm của bạn là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất giữa bạn và khách hàng của bạn. Tên nhãn hiệu là cách bạn tiếp cận khách hàng và đánh thức sự nhận thức của họ về sản phẩm của bạn. Đặt tên nhãn hiệu có thể là quá trình phức tạp, do đó hãy đọc tiếp để biết cách đặt tên nhãn hiệu phù hợp cho sản phẩm của bạn.

1. Tiếp cận thương hiệu của bạn

Đặt tên nhãn hiệu bắt đầu bằng việc tìm hiểu về thương hiệu của bạn. Tất cả các từ để miêu tả thương hiệu của bạn, ví dụ như tính năng, giá trị, sứ mệnh và đặc điểm, đều có thể được sử dụng để tạo ra nhãn hiệu sản phẩm phù hợp với thương hiệu của bạn.

2. Định hình nhãn hiệu của bạn

Tiếp theo, bạn cần định hình nhãn hiệu của mình. Nếu bạn có thể giữ được sự liên kết giữa nhãn hiệu thương hiệu của bạn và nhãn hiệu sản phẩm của bạn, bạn sẽ thành công hơn. Ví dụ, nếu thương hiệu của bạn có tên là “ABC”, bạn có thể đặt tên sản phẩm của mình là “ABC Plus”, “ABC Pro” hoặc “ABC Prime”.

3. Tùy chọn lược đồ từ

Sau khi bạn đã định hình nhãn hiệu của mình, hãy tạo ra một đề xuất các lựa chọn tên sản phẩm dựa trên đó. Bạn có thể sử dụng một lược đồ từ để tạo ra các lựa chọn tên sản phẩm độc đáo. Để bắt đầu, hãy đặt tên một số từ trong lược đồ từ của bạn là các từ mà bạn muốn sử dụng trong nhãn hiệu của bạn.

4. Kiểm tra khả năng hiểu biết

Tạo ra các lựa chọn tên sản phẩm thích hợp là một thứ rất quan trọng trong đặt tên nhãn hiệu sản phẩm. Khi bạn tạo ra các lựa chọn tên sản phẩm, bạn cần thực hiện các bước sau để kiểm tra khả năng hiểu biết của tên nhãn hiệu:

  • Xác minh tính duy nhất: Đầu tiên, bạn cần xác minh rằng tên nhãn hiệu của bạn là duy nhất. Bạn không muốn tên nhãn hiệu của bạn trùng với tên nhãn hiệu của một công ty khác.
  • Kiểm tra ý nghĩa: Sau đó, bạn cần đảm bảo rằng tên nhãn hiệu của bạn ý nghĩa và truyền cảm hứng. Nếu tên nhãn hiệu của bạn không có ý nghĩa, khách hàng của bạn sẽ không thể nhận biết được sản phẩm của bạn.
  • Kiểm tra phạm vi: Bạn cũng cần phải đảm bảo rằng tên nhãn hiệu của bạn có thể được sử dụng trên mọi kênh bán hàng. Tên nhãn hiệu không nên quá dài hoặc quá ngắn.

5. Tạo logo

Sau khi bạn đã đặt tên thích hợp cho nhãn hiệu của mình, bạn cần tạo ra một thiết kế logo ấn tượng để kết hợp với tên nhãn hiệu của bạn. Bạn có thể tạo ra một logo độc đáo bằng cách sử dụng một hình ảnh hoặc biểu tượng phổ biến để thể hiện nhãn hiệu của bạn. Bạn có thể tìm kiếm logo cho thương hiệu của bạn bằng cách sử dụng một trang web hỗ trợ logo hoặc gửi công việc tới một nhà thiết kế thương hiệu để tạo ra một logo có thể đảm bảo sự ấn tượng đối với khách hàng của bạn.

Tổng quan, đặt tên nhãn hiệu sản phẩm là một quá trình phức tạp. Để đạt được thành công tốt nhất, hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu thương hiệu của bạn và tạo ra một lược đồ từ. Sau đó, bạn cần tạo ra các lựa chọn tên nhãn hiệu phù hợp và thực hiện một số bước kiểm tra khả năng hiểu biết. Cuối cùng, bạn có thể tạo ra một logo độc đáo để gia tăng nhận thức của khách hàng về nhãn hiệu sản phẩm của bạn.

0765 82 82 82
Scroll to Top