Đặt tên cho sản phẩm mới là một bước quan trọng để giúp đảm bảo sự thành công của dự án. Đặt tên sản phẩm không chỉ tạo nên sự khác nhau trong thiết kế, nó còn giúp người tiếp xúc và tiếp cận sản phẩm của bạn có thể dễ dàng nhận ra và lưu trữ thông tin về sản phẩm. Đặt tên sản phẩm là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và tuyệt vời, nên được quan tâm nghiêm túc.

1. Cơ Sở Quyết Định Tên Sản Phẩm

Khi đặt tên sản phẩm, cần lưu ý đến mục đích của bạn. Đây là cơ sở quyết định cách bạn sẽ đặt tên sản phẩm. Có rất nhiều mục đích khác nhau, như nhận ra thương hiệu, gây ấn tượng lớn, tạo cảm hứng, thúc đẩy bán lẻ hay gợi ý chức năng của sản phẩm.

2. Sử Dụng Từ Khóa Liên Quan

Một cách tiếp cận hợp lí tốt để tạo tên sản phẩm là sử dụng từ khóa liên quan để giới thiệu sản phẩm của bạn. Từ khóa có thể bao gồm các từ về loại sản phẩm, đặc điểm, thành phần, thương hiệu hoặc tính năng chính. Việc sử dụng các từ khóa liên quan sẽ giúp bạn tạo ra một tên sản phẩm mà người dùng có thể hiểu nhanh và dễ.

3. Tạo Sự Khác Biệt

Không chỉ sử dụng từ khóa liên quan để tạo tên sản phẩm, bạn cũng cần cẩn thận nhằm tạo sự khác biệt giữa sản phẩm của mình và các sản phẩm của các đối thủ. Chẳng hạn như, bạn có thể sử dụng từ chữ kích cầu, sử dụng từ kết hợp và từ hỗn hợp để tạo ra các tên sản phẩm dễ nhớ và không nhầm lẫn.

4. Kiểm Tra Tính Xác Thực

Khi đã chọn được tên sản phẩm, bạn cần phải kiểm tra tính xác thực của tên đó. Điều này là rất cần thiết bởi vì bạn không muốn tên của sản phẩm bị trùng lặp hoặc đã được sử dụng bởi những người khác. Hãy đảm bảo rằng tên sản phẩm của bạn không giống với bất kỳ thương hiệu nào khác, và ngược lại, nếu sản phẩm của bạn là một thương hiệu, đặt tên phù hợp để tạo sự khác biệt.

5. Sử Dụng Các Công Cụ Giúp Đỡ

Để thuận tiện trong việc đặt tên sản phẩm, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ giúp đỡ như:

  • Từ điển: Để tìm kiếm ý tưởng của bạn và các từ khóa liên quan.
  • Tên phổ biến: Để xem xét các tên phổ biến nhất để tìm ý tưởng.
  • Đồ họa: Để tạo tên của bạn bằng cách sử dụng màu sắc, font chữ và hình ảnh.
  • Tư vấn thiết kế: Để được tư vấn của các chuyên gia thiết kế trong việc đặt tên sản phẩm.

Với quy trình này, bạn sẽ tạo ra tên sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu thị trường và nhận được sự ủng hộ của khách hàng.

0765 82 82 82
Scroll to Top