Tên thương hiệu là công cụ huyền thoại để xây dựng mối quan hệ giữa thương hiệu của bạn và khách hàng. Tên thương hiệu có thể giúp bạn tạo ra một tốc độ nhanh chóng trong việc tiếp cận khách hàng mới và kích thích thương hiệu hiện tại của bạn. Do đó, đặt tên thương hiệu là bước cực kì quan trọng trong bất kỳ quá trình đầu tư trước hoặc sau khi thành lập một thương hiệu mới.

1. Sử dụng từ để mô tả nghề nghiệp của bạn

Không có gì không thể thay đổi được nhanh hơn bằng cách sử dụng những từ nói chung và cụ thể của nghề nghiệp của bạn. Sử dụng các từ liên quan đến nghề nghiệp của bạn trong tên thương hiệu của bạn sẽ giúp nhận dạng thương hiệu của bạn nhanh hơn. Bên cạnh đó, các từ này cũng có thể giúp bạn xác định đối tượng khách hàng chính của bạn.

2. Sử dụng tên cá nhân để định danh thương hiệu

Thời kỳ trước đây, nhiều nhà sản xuất thường sử dụng tên cá nhân của họ trong tên thương hiệu. Đây là cách tuyệt vời để zut lại định danh thương hiệu của bạn thông qua tên cá nhân của bạn. Việc sử dụng tên cá nhân cũng có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ với khách hàng của bạn trong suốt quá trình đó.

3. Sử dụng các từ khoá nhận dạng

Bạn cũng có thể sử dụng các từ khoá để nhận dạng thương hiệu của bạn hơn. Điều này có thể giúp khách hàng nhanh chóng tìm thấy thương hiệu của bạn trong các cơ sở dữ liệu và các công cụ tìm kiếm. Các từ khoá nhận dạng này cũng có thể bao gồm các từ khóa liên quan đến nghề nghiệp của bạn, địa điểm hoặc thành phố mà bạn đang ở, ví dụ như “Hoàng hải mỹ phẩm” hoặc “Cửa hàng lắp đặt dịch vụ Orange County”.

4. Sử dụng ngôn ngữ hứa hẹn hạnh phúc

Việc sử dụng những từ như “tạo ra”, “khơi dậy” hoặc “bùng nổ”, có thể là một cách tuyệt vời để khẳng định hạnh phúc và sự an toàn của khách hàng ngay khi họ nhắc đến tên thương hiệu của bạn. Những từ như này cũng có thể được sử dụng để biểu thị sự phát triển, biến đổi và sự chuyển dịch của thương hiệu của bạn.

5. Tạo ra ngữ cảnh dành cho thương hiệu

Việc sử dụng những từ như “chiếu sáng”, “ánh sáng” hoặc “chiếu sáng thành phố” có thể giúp bạn xây dựng một ngữ cảnh cho thương hiệu của bạn. Điều này sẽ cho phép khán giả của bạn thấy cảm xúc và trải nghiệm của mình, khi họ tưởng tượng ra thương hiệu của bạn. Việc tạo ra một ngữ cảnh này cũng có thể giúp bạn sở hữu quyền sở hữu thức ăn của thị trường.

Bằng cách sử dụng các bước trên, bạn sẽ tạo ra một tên thương hiệu có khả năng thu hút khách hàng và làm tăng sự hài lòng của khách hàng. Tên thương hiệu phù hợp với thương hiệu của bạn sẽ giúp bạn thân thiện hơn với khách hàng, đồng thời cũng giúp xây dựng sự tin tưởng và uy tín dài hạn cho thương hiệu của bạn.

0765 82 82 82
Scroll to Top