Đặt tên thương hiệu cá nhân là một bước quan trọng nếu bạn muốn tạo ra một thương hiệu cá nhân sống động và đặc biệt. Tên sẽ giúp bạn tạo dựng thương hiệu của bạn một cách nhanh chóng và để đạt được điều này bạn cần lựa chọn đúng tên thương hiệu. Đây là bài viết hướng dẫn cách đặt tên thương hiệu cá nhân một cách chuẩn xác.

Tính Tự Nhiên & Ngôn Ngữ

Những tên thương hiệu có nguồn gốc tự nhiên có lẽ là những tên thương hiệu tốt nhất bởi vì chúng rất dễ nhớ và nghe thoải mái. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý để tránh các từ ngữ sắc bén. Ví dụ, bạn có thể sử dụng “Serendipity” như tên thương hiệu cá nhân do đó là một từ đẹp và cũng dễ nhớ.

Tạo Sự Khác Biệt

Bạn cũng nên cố gắng để tạo ra một tên thương hiệu cá nhân mà không bị lạc hậu với bất kỳ thương hiệu nào khác. Nếu bạn muốn tạo tên thương hiệu mới và khác biệt, bạn có thể thử sử dụng:

  • Giới từ: Viết tên thương hiệu cá nhân của bạn bằng cách thêm một giới từ như “Super” vào cuối.
  • Từ mới: Tạo một từ mới bằng cách kết hợp hai từ khác nhau lại với nhau.
  • Hình ảnh: Tạo một từ mà diễn tả hình ảnh mà bạn muốn diễn tả đến mọi người.

Để tạo ra một tên thương hiệu cá nhân khác biệt, bạn cũng nên sử dụng các từ khoá liên quan đến những đặc điểm của thương hiệu của bạn. Từ khoá này sẽ giúp bạn lọc ra những tên potential và cũng giúp bạn nâng cao thứ hạng của thương hiệu trên các công cụ tìm kiếm.

Định Dạng & Độ Dài

Bạn cũng nên chọn một định dạng tên thương hiệu cá nhân mà bạn có thể đồng ý. Nếu bạn muốn thiết kế logo và trang web, tên thương hiệu của bạn nên ở dạng viết tắt. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý độ dài của tên thương hiệu của bạn. Tên thương hiệu của bạn không nên quá dài bởi vì bạn sẽ không thể truyền được ý tưởng đúng với một tên quá dài.

Tập Trung Vào Sự Dễ Nhớ

Đặt tên thương hiệu cá nhân là một bước quan trọng nhất trong việc tạo dựng thương hiệu của riêng bạn. Do đó, bạn nên lưu ý rằng tên thương hiệu của bạn cần phải được nhớ để có thể truyền được ý tưởng thương hiệu của bạn một cách hiệu quả.

0765 82 82 82
Scroll to Top