Hướng dẫn lập trang web bán hàng trên Facebook

Facebook cung cấp rất nhiều cách để các doanh nghiệp truyền thông và quảng bá sản phẩm của mình, bao gồm lập trang web bán hàng. Phân tích quy mô tầng lớp của trang web của bạn sẽ giúp bạn xây dựng một trang web chuyên nghiệp, thân thiện với người dùng và hữu hiệu. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách lập trang web bán hàng trên Facebook cùng các bước thiết lập cần thiết.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn

Để bắt đầu lập trang web bán hàng trên Facebook, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình. Bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại di động của mình, hoặc bằng một tài khoản mạng xã hội khác như Google Google, Twitter hoặc LinkedIn.

Bước 2: Thiết lập trang web của bạn

Sau khi đăng nhập, bạn cần phải tạo trang web của mình trong trình đơn cài đặt trang web của Facebook. Bạn có thể tuỳ chỉnh một số thiết lập trên trang web của mình bao gồm:

  • Tên trang web: Tên trang web ảnh hưởng đến việc khách hàng của bạn trực tuyến loại bỏ hoặc tham gia trang web của bạn.
  • Thiết lập tên trang: Tên trang sẽ ảnh hưởng đến con đường đi của người dùng khi tìm kiếm trên Facebook.
  • Hình đại diện trang web: Hình đại diện được hiển thị trên trang web của bạn, đóng vai trò là biểu tượng của trang web bán hàng của bạn.
  • Ảnh bìa trang web: Ảnh bìa hiển thị trong vị trí giữa hộp ảnh của trang web. Ảnh này còn đóng vai trò làm cho trang web của bạn trở nên nổi bật hơn.
  • Thiết lập giới thiệu: Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin giới thiệu về trang web bán hàng của mình trên trang web của Facebook.

Bước 3: Thêm menu trang web bán hàng

Sau khi tạo trang web của bạn, bạn cũng có thể thêm các trang và trình đơn trên trang web của mình. Bạn có thể thêm các trang giới thiệu, liên hệ và danh sách sản phẩm để người dùng dễ dàng tìm kiếm những gì mình cần.

Bước 4: Thiết lập tài khoản thanh toán

Sau khi thêm các trang và trình đơn tùy chỉnh, bạn cũng cần phải thiết lập tài khoản thanh toán của bạn. Bạn có thể thiết lập tài khoản ngân hàng, PayPal, hoặc tài khoản đối tác thanh toán khác. Điều này sẽ giúp bạn thu nhập bằng cách bán các sản phẩm của mình trên trang web của bạn.

Bước 5: Thêm công cụ sản phẩm

Sau khi thiết lập tài khoản thanh toán, bạn cũng cần phải thêm công cụ sản phẩm để bán các sản phẩm của mình trên trang web. Các công cụ này bao gồm một trình quản lý sản phẩm loại bỏ, một trình quản lý đơn hàng, và một trình minh họa sản phẩm.

Trong các bước trên, chúng ta đã biết cách lập trang web bán hàng trên Facebook. Lập trang web bán hàng trên Facebook cầu khảo lại cần được bao quát ở một số bước thiết lập cơ bản để giúp xây dựng trang web chuyên nghiệp, thân thiện với người dùng và hữu hiệu.

0765 82 82 82
Scroll to Top