Chi Phí Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

Một bộ nhận diện thương hiệu (Brand Identity Package) cung cấp một cách dễ dàng để tạo ra một hình ảnh nhận diện thương hiệu định hình và độc đáo về thương hiệu của bạn. Các bước thiết kế bao gồm thiết kế logo và ấn phẩm thương hiệu, như thiết kế website, danh thiếp, bao bì và nhiều hơn nữa. Tất cả những gì nêu ra đều có chi phí riêng biệt nhau. Hãy cùng tìm hiểu về chi phí thiết kế bộ nhận diện thương hiệu sau đây.

Chi phí thiết kế logo

Thiết kế logo là bước đầu tiên hầu hết các bộ nhận diện thương hiệu vì nó là trái tim của mọi phần còn lại. Các bạn có thể mua chổi logo từ các dịch vụ trực tuyến mặc dù không được khuyên dùng nhưng điều này có thể để giảm chi phí. Nhưng nếu bạn quyết định sử dụng dịch vụ thiết kế logo chuyên nghiệp, bạn sẽ phải mất từ 1.000 USD đến 5.000 USD.

Chi phí thiết kế ấn phẩm thương hiệu

Sau khi có logo, bạn sẽ cần thiết kế ấn phẩm thương hiệu như danh thiếp, thiết kế website, bao bì, tiền tệ thương hiệu, nhãn dán và nhiều hơn nữa. Chi phí thiết kế này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và mức độ phức tạp. Nó có thể khoảng từ 500 đến 5.000 USD. Nếu bạn cần thiết kế website, bạn cũng sẽ phải tính thêm một khoản phí tư vấn và cài đặt website.

Chi phí quảng cáo

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ cần phải tính thêm chi phí để quảng cáo thương hiệu của mình. Bạn có thể quảng cáo thương hiệu của mình trên các mạng xã hội, quảng cáo truyền thông hoặc tùy chỉnh phương tiện quảng cáo tùy theo nhu cầu. Tuy nhiên, việc tổng hợp những chi phí để quảng cáo thương hiệu của bạn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của bạn.

Chi phí các dịch vụ khác

Có rất nhiều chi phí phụ cần được tính trong việc thiết kế và phát triển bộ nhận diện thương hiệu. Việc sử dụng các công cụ quảng cáo trực tuyến như Google AdWords, cũng như sử dụng dịch vụ quảng cáo truyền thông, cải thiện hiệu suất tìm kiếm và nhiều dịch vụ khác sẽ có một chi phí riêng.

Tổng kết

Để tạo ra một bộ nhận diện thương hiệu tuyệt vời, bạn phải sẵn sàng sẽ phải mất một số tiền không nhỏ. Tổng chi phí thiết kế bộ nhận diện thương hiệu bao gồm các bước thiết kế logo, thiết kế ấn phẩm thương hiệu và chi phí quảng cáo. Việc tổng hợp tổng chi phí thiết kế sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của từng thương hiệu và phạm vi thiết kế. Tuy nhiên, chúng ta có thể đề xuất rằng tổng chi phí cho một bộ nhận diện thương hiệu có thể đạt tốt nhất 2.000 USD và tối đa là 10.000 USD.

0765 82 82 82
Scroll to Top