Đăng ký Website Bán Hàng với Bộ Công Thương

Đăng ký website bán hàng trên Bộ Công Thương cung cấp cơ hội cho doanh nghiệp tại Việt Nam để trải nghiệm trực tuyến. Bộ Công Thương là công ty phục vụ Việt Nam để đăng ký website bán hàng, đảm bảo an ninh, tăng doanh thu và tối ưu hóa dịch vụ. Để đăng ký website bán hàng trên Bộ Công Thương, các doanh nghiệp phải thực hiện những bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Để đăng ký website bán hàng trên Bộ Công Thương, các doanh nghiệp phải đăng ký tài khoản và thông tin liên lạc. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, các doanh nghiệp sẽ nhận được một thông báo xác nhận về đăng ký của họ và mã số tài khoản:

 • Họ và tên
 • Email liên lạc
 • Số điện thoại liên lạc
 • Mã số tài khoản
 • Địa chỉ website

Bước 2: Chung thực nộp hồ sơ

Sau khi đã đăng ký tài khoản, các doanh nghiệp sẽ cần phải nộp hồ sơ để đề nghị đăng ký website bán hàng. Hồ sơ này sẽ bao gồm thông tin về doanh nghiệp và tên miền website mà họ muốn đăng ký, bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp
 • Lĩnh vực hoạt động
 • Tên website
 • Tên miền website
 • Địa chỉ website

Bước 3: Xác minh thông tin

Sau khi nộp hồ sơ, Bộ Công Thương sẽ xác minh thông tin được cung cấp. Để hoàn thành việc xác minh, các doanh nghiệp phải cung cấp thêm những văn bản sau:

 • Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp
 • Chứng thư từ chức quốc gia
 • Tờ khai kinh doanh và thẩm quyền
 • Bảo mật thông tin liên quan

Bước 4: Xác nhận thông tin

Đã cung cấp đủ thông tin và chứng chỉ bảo mật, Bộ Công Thương sẽ xác nhận thông tin. Sau đó, họ sẽ gửi cho doanh nghiệp một email xác nhận để xác minh rằng thông tin đã được cập nhật và hợp lệ.

Bước 5: Đăng ký website

Cung cấp thông tin và chứng chỉ bảo mật đầy đủ và đã được xác nhận, các doanh nghiệp sẽ được phép đăng ký website bán hàng của họ trên Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp có thể dựa trên các tính năng và dịch vụ của Bộ Công Thương để tối ưu hóa kiến trúc website, quản lý chất lượng và tạo ra các trải nghiệm tốt nhất.

Với các bước trên, các doanh nghiệp sẽ có thể đăng ký website bán hàng trên Bộ Công Thương và trải nghiệm tốt hơn kết nối với khách hàng. Doanh nghiệp cũng có thể nâng cao doanh số bán hàng và tối ưu hóa dịch vụ của mình chỉ trong vài bước đơn giản.

0765 82 82 82
Scroll to Top