Đặt tên sản phẩm dựa trên 6 yếu tố thiết yếu

Đặt tên sản phẩm không phải là một nhiệm vụ đơn giản, sao cho nó nhận ra của những người tiêu dùng và giúp bạn cạnh tranh tốt hơn. Không khó để bắt đầu với việc đặt tên sản phẩm cho doanh nghiệp của mình, nhưng để đặt tên sản phẩm một cách thành công, bạn cần xem xét các nguyên tắc cơ bản của đặt tên sản phẩm.

1. Phát triển một tên bắt mắt

Một tên sản phẩm của bạn cần là một từ hoặc một cụm từ mà không thể bị nhầm lẫn với sản phẩm khác. Bạn cần xây dựng một tên mà độc đáo, bắt mắt và dễ nhớ. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng các từ độc đáo và cũng có thể tạo một tên từ điển và lạ lùng như một cụm từ.

2. Giữ ngắn và ý nghĩa

Tên sản phẩm của bạn cần ngắn gọn và dễ nhớ, đồng thời còn phải thể hiện đầy đủ ý nghĩa. Điều này giúp tên của bạn được nhắc đến hơn, nhưng cũng cần phải làm cho nó trở nên không thể nhầm lẫn với tên sản phẩm khác.

3. Lấy cảm hứng từ địa lý hoặc sử dụng các định danh

Tên sản phẩm cung cấp cho khách hàng một cảm hưởng rõ ràng về sản phẩm của bạn. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng các định danh có sẵn hoặc sử dụng tên địa lý, hoặc các sự kiện để tạo ra một tên sản phẩm.

4. Tìm kiếm các từ khóa

Bạn cần tìm kiếm các từ khóa liên quan đến sản phẩm của bạn cho những nhà cung cấp tìm kiếm trực tuyến (SEO). Điều này sẽ giúp bạn tìm kiếm và khám phá các từ khóa mà khách hàng của bạn sẽ sử dụng để tìm kiếm các sản phẩm của bạn. Bên cạnh đó, nếu bạn có thể đặt các từ khóa này trong tên sản phẩm của bạn, bạn có thể tăng giảm tỉ lệ bị chặn của bạn xuống tới mức tối thiểu.

5. Xác định các từ nhận diện thương hiệu

Những từ nhận diện thương hiệu cũng cần được gắn kết với tên sản phẩm của bạn. Các từ chỉ định thường chứa các từ khóa mà khách hàng của bạn sẽ gắn liền với thương hiệu của bạn. Ví dụ như nếu bạn có một sản phẩm giày thể thao, bạn có thể sử dụng các từ nhận diện thương hiệu như: “thể thao”, “tốt”, “dẫn đầu”, “cao cấp”.

6. Kiểm tra bản quyền và tên thương mại

Cuối cùng, bạn cần phải xác minh rằng tên của bạn không bị trùng lặp với tên sản phẩm của bất kỳ doanh nghiệp hay sản phẩm nào khác. Để làm điều này, bạn sẽ phải đăng ký tên sản phẩm của bạn như là một thương hiệu hoặc bản quyền.

Đặt tên sản phẩm của bạn là một quy trình quan trọng và bạn cần cân nhắc cẩn thận từng bước. Bạn cần phải xem xét những yếu tố hướng dẫn trên để đặt một tên sản phẩm độc đáo và tối ưu cho doanh nghiệp của bạn. Việc đặt tên sản phẩm của bạn sẽ giúp đảm bảo rằng bạn có thể hiển thị những sản phẩm của mình và giữ được khách hàng của mình.

0765 82 82 82
Scroll to Top