Tên sản phẩm là một trong những quan trọng nhất khi thiết kế và triển khai sản phẩm. Tên sản phẩm được sử dụng để thu hút khách hàng, truyền tải thông điệp và biến sản phẩm trở thành thành công. Tuy nhiên, lựa chọn tên sản phẩm cũng là một thử thách. Một tên sản phẩm có thể tạo ra các cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực trong tâm trí khách hàng. Do đó, bạn nên đầu tư nhiều thời gian ràng buộc nhằm tạo ra một tên sản phẩm đăng ký thương hiệu.

Tính lặp lại trong lựa chọn tên sản phẩm

Khi lựa chọn tên sản phẩm, bạn cần cân nhắc sự lặp lại. Tên sản phẩm của bạn không nên quá giống với những tên đã được sử dụng trước đây trong cùng ngành. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi bất kỳ nghi án pháp lý nào.

Định dạng tên sản phẩm

Cũng cần cân nhắc việc định dạng tên sản phẩm. Nó sẽ có được không chỉ là phong thướt của sản phẩm, mà còn liên quan đến độ dài. Ngắn gọn nhưng vẫn đủ thông tin để khách hàng nhận ra được tính năng của sản phẩm. Điều này cũng cần được xem xét trước khi chọn tên, đặc biệt là khi bạn chuẩn bị đăng ký thương hiệu.

Từ đồng nghĩa trong lựa chọn tên sản phẩm

Khi lựa chọn tên sản phẩm, bạn có thể sử dụng cả từ đồng nghĩa. Điều này có thể giúp biểu thị tinh thần và các đặc điểm của sản phẩm. Ngoài ra, nó cũng có thể giúp tăng nhu cầu tìm kiếm của sản phẩm trên các máy tìm kiếm.

0765 82 82 82
Scroll to Top