Đặc biệt khi bạn đang tạo ra một thương hiệu, tên thương hiệu của bạn là vô cùng quan trọng. Tên thương hiệu của bạn phải có khả năng bắt sự chú ý và giữ vị trí của bạn trong lòng người tiêu dùng. Tên thương hiệu của bạn cũng cần phải được viết bằng tiếng Anh, bởi vì đây là một trong những ngôn ngữ quốc tế phổ biến và sử dụng rộng rãi nhất.

Việc đặt tên cho thương hiệu của bạn là một công đoạn quan trọng trong quá trình thương hiệu hóa. Việc đặt tên thực sự có thể là gây trở ngại cho nhiều doanh nghiệp, những ý tưởng về tên thương hiệu của họ thường không đến được. Nhưng với các lưu ý và một số công thức cần được thực hiện khi đặt tên thương hiệu bằng tiếng Anh, bạn sẽ thực sự biết cách đặt tên thương hiệu của mình!

1. Xác định về khách hàng của bạn

Trước tiên, hãy xác định đối tượng khách hàng của bạn nhằm giúp bạn tạo ra tên thương hiệu phù hợp. Câu hỏi bạn cần hỏi bản thân mình là: đâu là thị trường mà bạn muốn tiếp cận? Có những người bạn muốn thực sự đến? Nếu bạn hiểu rõ khách hàng của mình, bạn có thể tạo ra một tên thương hiệu mà họ có thể nhận dạng ngay.

2. Tìm hiểu về thị trường

Nếu bạn muốn thành công, bạn cần phải hiểu thị trường thực sự. Hiểu được xu hướng thị trường, doanh nghiệp của bạn trong các lĩnh vực khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn tạo ra một tên thương hiệu của riêng bạn.

3. Tận dụng từ khoá

Cố gắng sử dụng từ khóa liên quan đến thị trường của bạn. Hàng trăm tên thương hiệu đều sử dụng các từ khóa trong thị trường họ thuộc về. Từ khóa này có thể giúp bạn nhanh chóng được nhận biết trong cộng đồng của bạn.

4. Tránh việc sử dụng tên của bạn

Không sử dụng tên cá nhân của bạn trên thương hiệu của bạn. Tên thương hiệu của bạn sẽ là khác biệt so với các thương hiệu khác trên thị trường. Đây cũng là cách bạn có thể tạo ra một tên thương hiệu mới.

5. Nhận định và bảo vệ tên thương hiệu của bạn

Sau khi bạn đã tạo ra một tên thương hiệu, hãy nhìn xem liệu nó có phù hợp với thị trường của bạn hay không. Nếu có, hãy bảo vệ nó bằng cách đăng ký nó như một sở hữu trí tuệ, để bảo vệ tên thương hiệu của bạn khỏi việc được sử dụng bởi bên thứ ba. Đảm bảo rằng bạn có sự phát triển và bảo vệ tên thương hiệu của bạn!

Với các lưu ý được liệt kê trên, bạn có thể đánh giá, bắt đầu và liên tục phát triển thương hiệu của mình bằng cách đặt tên thương hiệu của bạn bằng tiếng Anh. Để có thể thành công, bạn phải đảm bảo là tên thương hiệu của bạn được nhận dạng, giao tiếp và gắn liền với khách hàng của bạn.

0765 82 82 82
Scroll to Top