Đặt tên thương hiệu đã trở thành công việc cần thiết để tạo ra một thương hiệu thành công. Bạn tạo ra những tên thương hiệu có ý nghĩa sâu sắc và thúc đẩy doanh thu, bạn sẽ đạt được mục tiêu quảng bá của mình. Tuy nhiên, việc đặt tên thương hiệu có thể là rất khó khăn và dễ dàng nhầm lẫn. Sử dụng dịch vụ đặt tên thương hiệu của chúng tôi, bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ làm điều quan trọng này đúng cách. Cốt lõi của dịch vụ đặt tên thương hiệu của chúng tôi bao gồm:

Tìm hiểu Tổng Quát Về Thương Hiệu

Chúng tôi hiểu rằng đặt tên thương hiệu là bước đầu tiên trong xây dựng một thương hiệu, vì vậy chúng tôi luôn thực hiện các bước để tìm hiểu tổng quát về thương hiệu của bạn. Chúng tôi sẽ tập trung vào:

  • Mục tiêu của thương hiệu: chi tiết về mục tiêu, các lĩnh vực chính của thương hiệu và những gì bạn muốn được thể hiện trong dịch vụ của bạn.
  • Cốt lõi thương hiệu: sự tồn tại của thương hiệu, các nội dung xác định ý nghĩa của thương hiệu của bạn.
  • Thị trường đích: người tiêu dùng cụ thể hoặc nhóm cụ thể của bạn, và loại thông tin thu hút họ để khuyến khích họ sử dụng dịch vụ của bạn.

Sau khi tìm hiểu tổng quan về thương hiệu, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng tên thương hiệu của bạn luôn thể hiện đúng ý nghĩa của bạn.

Định Hình Tên Thương Hiệu

Sau khi tìm hiểu tổng quan về thương hiệu của bạn, chúng tôi sẽ bắt đầu định hình tên thương hiệu phù hợp với nhu cầu và mong muốn của bạn. Điều này bao gồm filter bớt những tên thương hiệu không phù hợp, lựa chọn các mẫu tên thương hiệu mạnh mẽ và sáng tạo và thực hiện một số sửa đổi để đảm bảo rằng tên thương hiệu của bạn có tất cả những thứ cần thiết để gây ấn tượng cho người tiêu dùng và đưa thương hiệu của bạn đến thành công.

Kiểm Tra Về Bản Quyền

Sau khi định hình tên thương hiệu, chúng tôi sẽ kiểm tra xem tên thương hiệu có phải tên đã được đăng ký hay không. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đăng ký tên thương hiệu với Ủy ban Đăng ký Thương Hiệu Hoa Kỳ (USPTO) để đảm bảo rằng tên thương hiệu của bạn là riêng của bạn và không bị gian lận. Bạn cũng có thể chủ động kiểm tra với các nguồn liên quan hoặc nhận dịch vụ tư vấn của chúng tôi để biết thêm thông tin về cấp bản quyền của bạn.

Quảng Bá Thương Hiệu

Sau khi đặt tên và kiểm tra bản quyền, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện các bước quảng bá thương hiệu để đưa thương hiệu tới mọi người. Từ quảng cáo truyền thông cho đến quảng bá trên các kênh trực tuyến và các hoạt động sự kiện thực tế, chúng tôi sẽ xây dựng một chiến lược quảng bá thông minh để thúc đẩy doanh thu và thành công của thương hiệu của bạn. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ bạn trong việc tổ chức các sự kiện, tài trợ các sự kiện, khuyến mãi và thiết kế thời trang để thúc đẩy sự nhận thức thương hiệu của bạn.

Đặt tên thương hiệu của bạn là một công việc quan trọng và phức tạp. Với dịch vụ đặt tên thương hiệu của chúng tôi, bạn có thể yên tâm rằng việc đặt tên thương hiệu của bạn sẽ được thực hiện đúng cách. Việc tìm hiểu tổng quan thương hiệu của bạn, định hình tên thương hiệu, kiểm tra về bản quyền và quảng bá thương hiệu là những bước để bạn góp phần tạo nên thành công của thương hiệu của mình.

0765 82 82 82
Scroll to Top