Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu – Tạo ra ảnh hình thức thương hiệu

Để khẳng định được thương hiệu của mình và đem đến một ảnh hình thức thương hiệu mạnh mẽ, một bộ nhận diện thương hiệu (brand identity) được xây dựng đó là câu trả lời để đáp ứng sự yêu cầu này. Đồ án thiết kế bộ nhận diện thương hiệu là một hệ thống quan trọng của bất kỳ chiến dịch marketing nào. Trong đó, các yếu tố tạo hình thức thương hiệu, như logo, màu sắc, tem và font chữ được kết hợp vào một hệ thống để tạo ra một hình ảnh thương hiệu thống nhất. Nó thể hiện sản phẩm, dịch vụ và sự uy tín của một thương hiệu mà không cần bất kỳ đối tượng, lời nói hay văn bản nào.

Mục tiêu của bộ nhận diện thương hiệu

Mục tiêu của bộ nhận diện thương hiệu là thu hút và giữ khách hàng hiện tại và mới bằng một hình ảnh thương hiệu trực quan và đáng tin cậy. Bộ nhận diện thương hiệu nên cung cấp những loại hoạt động nhằm định hình thương hiệu và người dùng của nó, trong khi cũng xây dựng và thể hiện tăng trưởng thương hiệu.

Tài liệu thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Để thiết kế được một bộ nhận diện thương hiệu hiệu quả, nhà quảng cáo và thiết kế viên nên sử dụng tài liệu sau:

  • Guideline thương hiệu (Brand Guidelines): Những tài liệu này sẽ giúp cho thiết kế viên hiểu rõ về mục tiêu, ý tưởng và hình ảnh thương hiệu của thương hiệu.
  • Style Guide (Tài liệu kiểu dáng): Đây là một tài liệu cung cấp cho thiết kế viên những yêu cầu về logo, màu sắc, font chữ, hình ảnh và các yếu tố khác cần thiết nhằm tạo ra hình thức thương hiệu thống nhất.
  • Mẫu thiết kế (Design Templates): Bao gồm các mẫu thiết kế để tạo ra thương hiệu Khách hàng có thể sử dụng trong các các chiến dịch quảng cáo, bao gồm poster, văn bản quảng cáo, trang web, biển quảng cáo…
  • Các mẫu thư và thẻ nhắc nhở (Email and Reminder Templates): Các thiết kế này sẽ giúp khách hàng tự dưng nhắc nhở khách hàng về thương hiệu của họ bằng các thông điệp email, tin nhắn và thẻ nhắc nhở. Điều này sẽ giúp để khách hàng nhớ đến thương hiệu của họ thêm lâu.

Quy trình thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Bước đầu tiên trong quy trình thiết kế bộ nhận diện thương hiệu nên bắt đầu bằng việc hiểu rõ về thương hiệu của doanh nghiệp. Trước khi thiết kế bất cứ thứ gì, thiết kế viên nên tạo ra một tài liệu chung gồm các yêu cầu về phong cách và hình thức thương hiệu. Bắt đầu với việc xây dựng logo, và sau đó thiết kế các yếu tố thông tin khác như màu sắc, font chữ, hình ảnh… sao cho những yếu tố này tạo thành một hệ thống thống nhất và nhận diện được thương hiệu. Cuối cùng, bộ nhận diện thương hiệu được thiết kế xong sẽ được áp dụng trong các chiến dịch quảng cáo của thương hiệu.

Kết luận

Bộ nhận diện thương hiệu giúp khách hàng nhận biết dễ dàng hơn và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và mới. Đồ án thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cần thiết nhằm tạo ra một hình thức thương hiệu thống nhất, ngắn gọn và dễ nhận biết với khách hàng. Việc sử dụng các tài liệu, như Guideline thương hiệu và Style Guide, giúp thực hiện được điều đó.

0765 82 82 82
Scroll to Top