Giá 1 bộ nhận diện thương hiệu: đánh giá và điều kiện

Thiết lập một nhận diện thương hiệu là tất cả về việc tạo ra một hệ thống nhận diện thương hiệu để giúp xác định một công ty hoặc sản phẩm cụ thể. Vì thế, giá của một bộ nhận diện thương hiệu phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố như cấu hình, độ phức tạp, mục đích sử dụng và nội dung cụ thể.

Việc xác định giá của một bộ nhận diện thương hiệu cũng phụ thuộc vào những điều kiện ưu tiên của khách hàng. Ví dụ, nếu yêu cầu độ cao của dự án là một yếu tố quan trọng, giá có thể tăng lên vì chất lượng sản phẩm cuối cùng cũng sẽ cao hơn. Hoặc, nếu khách hàng cần ít thời gian hơn để thực hiện dự án, giá của một bộ nhận diện thương hiệu cũng có thể gấp đôi.

Giá cả của một bộ nhận diện thương hiệu

Chi phí để có một bộ nhận diện thương hiệu phụ thuộc rất nhiều vào nhiều yếu tố khác nhau. Về mặt tổng quát, giá của một bộ nhận diện thương hiệu có thể phải trả từ 500 US$ đến hàng ngàn US$, tùy thuộc vào cấu hình, độ phức tạp, mục đích sử dụng và nội dung cụ thể. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng yếu tố này ở phía dưới.

Cấu hình

Cấu hình của một bộ nhận diện thương hiệu có thể góp phần làm tăng / giảm chi phí. Ví dụ, một bộ nhận diện thương hiệu đơn giản có thể chỉ bao gồm một hoặc hai hình ảnh đơn giản, một số log trong và một hoặc hai chữ viết tay. Việc phát triển một bộ nhận diện thương hiệu này có thể chiếm thời gian ít hơn và kết quả kéo dài tốt hơn. Tuy nhiên, nếu khách hàng cần sự phức tạp hơn và sự đặc biệt hơn về nhận diện thương hiệu, có thể đòi hỏi cấu hình phức tạp hơn, ứng dụng với nhiều hình ảnh và những trò chơi ánh sáng, đôi lúc cần thiết phải dùng thêm các phần cứng. Vì vậy, tổng chi phí có thể tăng lên.

Độ phức tạp

Độ phức tạp của một bộ nhận diện thương hiệu cũng có thể là một yếu tố tác động lên giá cả. Đối với một bộ nhận diện thương hiệu đơn giản, thường cũng có thể tính chi phí ít hơn. Tuy nhiên, nếu cần thiết phải cài đặt hơn một hệ thống nhận diện thương hiệu, độ phức tạp cũng sẽ cao hơn. Việc phát triển bản dựng cũng có thể mất nhiều thời gian hơn, và tổng chi phí của một bộ nhận diện thương hiệu cũng có thể tăng thêm.

Mục đích sử dụng

Mục đích sử dụng của một bộ nhận diện thương hiệu cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả. Ví dụ, nếu mục đích sử dụng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng nhiều những nhãn hiệu đã tồn tại, giá của một bộ nhận diện thương hiệu có thể ít hơn. Tuy nhiên, nếu mục đích sử dụng cần thiết phải tạo ra một bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới và độc đáo, giá của bộ nhận diện thương hiệu có thể tăng lên.

Nội dung cụ thể

Nội dung cụ thể của bộ nhận diện thương hiệu cũng có thể là một yếu tố tác động lên giá cả. Ví dụ, nếu nội dung cụ thể bao gồm một số vật liệu đặc biệt như một bản đồ nhãn hiệu, một bản tài liệu về quá trình thiết kế, một bản tài liệu về sản phẩm và một hướng dẫn cụ thể, giá của một bộ nhận diện thương hiệu cũng có thể tăng lên.

Tổng kết

Giá một bộ nhận diện thương hiệu phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố như cấu hình, độ phức tạp, mục đích sử dụng và nội dung cụ thể. Có rất nhiều biến đổi trong các điều kiện ưu tiên có thể ảnh hưởng giá cả của một bộ nhận diện thương hiệu. Vì vậy, trước khi xác định mức chi phí của một bộ nhận diện thương hiệu, hãy chắc chắn rằng bạn đã thực sự hiểu rõ các yếu tố và điều kiện ưu tiên phù hợp với dự án.

0765 82 82 82
Scroll to Top