Giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Việc tạo ra một thương hiệu thành công bắt đầu bằng bộ nhận diện thương hiệu (Brand Identity) được thiết kế để đảm bảo sự nhận dạng và tạo dấu ấn của bạn trên thị trường. Sử dụng bộ nhận diện thương hiệu nhằm mang lại cho khách hàng của bạn một khả năng nhận dạng và giới thiệu về thương hiệu của bạn. Thế nhưng, câu hỏi cơ bản cần được đặt là: Bạn sẽ phải bao nhiêu tiền để tạo bộ nhận diện thương hiệu?

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Các nhà quản trị thương hiệu cần nghiên cứu các yếu tố sau để tính được giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của mình:

  • Chi phí tài liệu – mức phí thiết kê bộ nhận diện thương hiệu sẽ phụ thuộc vào số tiền bạn sẽ phải chi trả cho nhà cung cấp tài liệu, bao gồm logo, font, màu sắc và bảng mã.
  • Chi phí mẫu thiết kế – số tiền bạn phải chi trả sẽ phụ thuộc vào các loại mẫu thiết kế mà bạn sẽ sử dụng trong bộ nhận diện thương hiệu của mình, bao gồm logo, danh thiếp, bao bì, những mẫu thiết kế đồ họa và brochure.
  • Kích thước của thương hiệu – kích thước của thương hiệu càng lớn, giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu càng cao, bao gồm những đồ họa phức tạp, các kiểu trang trí cần phải được sử dụng trong thương hiệu của bạn, cũng như các trang web và các trang mạng xã hội được bổ sung.
  • Chi phí in ấn – trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải in lại các tài liệu của bộ nhận diện thương hiệu của mình, bao gồm danh thiếp, bao bì, vv. do đó, bạn sẽ phải tính chi phí in ấn vào giá thiết kế.
  • Chi phí phát triển – bạn có thể cần phải chi trả thêm với những nhà phát triển web để xây dựng trang web và các trang mạng xã hội phục vụ cho bộ nhận diện thương hiệu của bạn.

Cách tính giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Khi tính giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, người quản lý thương hiệu cần nắm rõ những yếu tố cần thiết phải có trong thương hiệu của mình và cách tính kiểm soát các chi phí liên quan.

Trước hết, nhà quản trị thương hiệu sẽ phải tính toán các chi phí liên quan đến bộ nhận diện thương hiệu của họ bao gồm cả các chi phí mua tài liệu, chi phí thiết kế mẫu, chi phí in ấn và phát triển trang web.

Sau đó, số tiền bạn đã chi trả sẽ được cộng với các khoản chi phí liên quan đến lập kế hoạch marketing, trình bày sản phẩm và giới thiệu thương hiệu để xác định giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của bạn.

Tuy nhiên, khi xác định giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, nên luôn đảm bảo rằng bạn nắm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của bạn. Tối ưu hóa các chi phí liên quan để đạt được các mục tiêu thương hiệu bạn có thể là cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của bạn.

0765 82 82 82
Scroll to Top