Thiết kế một thương hiệu có thể là công việc phức tạp ngay cả khi bạn có sẵn nguồn cung cấp thông tin. Sáng tạo ra một tên thương hiệu mới, độc đáo, hiệu quả và có đề tài, có thể là một thách thức cho nhiều người. Để giúp bạn, chúng tôi đã cung cấp một số gợi ý đặt tên thương hiệu dưới đây.

1. Sử dụng những từ chỉ nổi bật của bạn

Nếu bạn có sản phẩm, dịch vụ hoặc giá trị bạn muốn thể hiện trong tên thương hiệu độc đáo của mình, hãy sử dụng những từ khóa chỉ nổi bật bạn nhất. Những từ khóa này có thể đề cập đến các nhân hình của một thương hiệu như sản phẩm, dịch vụ đặc biệt, tính năng hoặc thậm chí cả sự khác biệt chúng đem lại. Để tạo ra một tên thương hiệu độc đáo, hãy sử dụng các từ khóa đặc biệt, đặt từ của bạn trong các từ khóa đó hoặc một cụm từ của bạn.

2. Sử dụng các tên ngẫu nhiên

Một cách khác để tạo ra một tên thương hiệu theo sáng tạo của bạn là sử dụng các tên ngẫu nhiên. Một tên ngẫu nhiên không cần có ý nghĩa. Chỉ cần chọn một từ và sử dụng nó như một tên thương hiệu. Một số tên ngẫu nhiên có ý nghĩa, nhưng họ có thể không có sự liên quan đến thương hiệu của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các từ tiếng nước ngoài, cụm từ hoặc cả hai để tạo ra một tên thương hiệu.

3. Sử dụng tên gọi người nổi tiếng

Nếu bạn muốn tạo ra một tên thương hiệu có ý nghĩa, hãy dùng tên gọi một người nổi tiếng. Điều này cũng có thể giúp bạn giới thiệu thương hiệu tới khách hàng hiểu biết. Tên gọi người nổi tiếng cũng có thể có ý nghĩa, nhưng phụ thuộc vào cách bạn có thể sáng tạo ra một tên thương hiệu bằng cách sử dụng tên này.

4. Tạo một từ khóa kết hợp

Bạn cũng có thể sử dụng một từ khóa kết hợp để tạo ra một tên thương hiệu. Từ khóa kết hợp có thể là một cặp từ khóa có ý nghĩa, nhưng cũng có thể là một cụm từ không có ý nghĩa. Kết hợp các từ chọn để tạo ra một tên thương hiệu độc đáo, sáng tạo và phù hợp với mục đích của bạn.

5. Sử dụng từ crasis

Crasis có nghĩa là sự hợp nhất của hai từ hoặc cả hai cụm từ. Từ crasis là một phương pháp tốt để tạo ra một tên thương hiệu độc đáo, hiệu quả và cầu kỳ. Những từ crasis có thể có ý nghĩa và có thể không có ý nghĩa. Bạn có thể sử dụng một từ crasis để tạo ra một tên thương hiệu trong số các gợi ý đặt tên thương hiệu trên.

0765 82 82 82
Scroll to Top