Một tên thương hiệu có thể là biểu tượng của thương hiệu của bạn, giúp định hướng cho việc thiết kế nhận diện thương hiệu và hướng đến thành công giữa các khách hàng. Tuy nhiên tạo ra một tên thương hiệu có thể là một thách thức với những nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Dưới đây là 5 bước để gợi ý tên thương hiệu hay mà bạn có thể thử nghiệm để tạo ra một tên thương hiệu nổi bật, dễ nhớ và chuyên nghiệp.

Bước 1: Tạo ra một danh sách các từ liên quan đến thương hiệu của bạn

Để bắt đầu việc gợi ý tên thương hiệu, bạn cần tạo ra một danh sách các từ chỉ mục liên quan đến thương hiệu của bạn. Bạn có thể lấy ý tưởng từ các thành phần của công việc của họ như sau:

  • Tên sản phẩm: Nếu bạn đang sản xuất một sản phẩm cụ thể, bạn nên chọn nó như một từ chỉ mục trong danh sách của bạn.
  • Địa điểm: Nếu công ty của bạn có liên quan đến một địa điểm cụ thể, bạn có thể chọn địa điểm này như một từ chỉ mục trong danh sách.
  • Cụm từ: Bạn cũng có thể tạo ra một số cụm từ liên quan đến thương hiệu của mình để sử dụng trong danh sách của bạn.
  • Từ đồng nghĩa: Hãy tìm một danh sách các từ đồng nghĩa cuốn theo từ khóa của bạn để sử dụng trong danh sách.

Bước 2: Tạo ra một danh sách các từ khóa

Sau khi bạn đã tạo ra một danh sách các từ liên quan đến thương hiệu của bạn, bạn cần thử sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo ra một danh sách các từ khóa liên quan đến thương hiệu của bạn. Bạn có thể tìm kiếm nội dung của bạn trên mạng xã hội hoặc sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google AdWords để tìm kiếm các từ khóa liên quan đến thương hiệu của bạn.

Bước 3: Tạo một số dựa trên các từ liên quan, synonym, và từ khóa

Sau khi bạn đã tạo ra một danh sách các từ liên quan, synonym, và từ khóa liên quan đến thương hiệu của bạn, bạn cần thử sử dụng các từ đó để tạo ra một số. Bạn có thể thử tổ hợp và cắt lấy một số từ khóa để tạo ra một số, hoặc bạn có thể thử tổ hợp và phá vỡ một số để tạo ra một số mới.

Bước 4: Kiểm tra xem các tên có bị trùng không

Sau khi bạn đã tạo ra một danh sách các tên, bạn sẽ cần kiểm tra xem các tên có bị trùng không. Bạn có thể thử kiểm tra các tên bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google hoặc bạn cũng có thể kiểm tra trên mạng xã hội để xem các tên có bị trùng không. Nếu bạn tìm thấy các tên đã bị trùng, bạn sẽ cần thêm một số thay đổi để tạo ra một tên mới.

Bước 5: Chọn một tên và bắt đầu sử dụng nó

Sau khi bạn đã tìm thấy một tên thích hợp, bạn sẽ cần bắt đầu sử dụng nó trong công việc của mình. Bạn cần sử dụng tên thương hiệu của mình trong các ứng dụng của mình như Facebook, Twitter, Instagram, và các trang web của bạn. Bạn cũng cần thêm tên của thương hiệu của mình trên dịch vụ thương mại điện tử của bạn như Amazon và eBay.

Tạo ra một tên thương hiệu có thể là khá thử thách, nhưng nhờ các bước được giới thiệu trên, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để tạo ra một tên thương hiệu nổi bật, dễ nhớ và chuyên nghiệp.

0765 82 82 82
Scroll to Top