Hệ thống nhận diện thương hiệu Pepsi là một nền tảng mang tính cách mạng được cung cấp bởi công ty của Pepsi, để cải thiện thương hiệu của hãng, tạo nên sự hiểu biết và uy tín của khách hàng. Hệ thống này bao gồm một loạt các công cụ và các cơ chế chính để quản lý và cải thiện các khuôn dạng thương hiệu, những thương hiệu nổi bật nhất của Pepsi.

1. Lịch sử của hệ thống nhận diện thương hiệu Pepsi

Công ty Pepsi đã phát triển một hệ thống nhận diện thương hiệu cho riêng mình từ năm 1994, để xây dựng một hệ thống thương hiệu tiêu biểu duy nhất khắp toàn thế giới. Thương hiệu đó bao gồm một cồnh báo dạng tròn với các đường cong kẽ từng nhắc nhở về sự tập thể của “sự hợp tác” của Pepsi. Từ đó, Pepsi đã trở thành một trong những thương hiệu được nhắc đến nhiều nhất trên toàn thế giới.

2. Các công cụ và cơ chế của hệ thống nhận diện thương hiệu Pepsi

  • Kiểm soát thương hiệu: Pepsi sử dụng một loạt các công cụ để kiểm soát thương hiệu của hãng. Đó là các công cụ như đặt biệt bản nhạc, phong cách nhạc, biểu tượng trực quan và các định danh của thương hiệu. Những công cụ này giúp Pepsi bảo vệ thương hiệu của hãng và tránh những vụ việc hành vi xâm phạm bản quyền.
  • Định dạng thương hiệu: Pepsi cũng sử dụng một loạt các định dạng, như để làm nổi bật các màu sắc trong thiết kế họa phẩm của hãng. Những định dạng này được sử dụng trong khuôn dạng hình ảnh logo và các thông điệp quảng bá thương hiệu Pepsi.
  • Truyền thông xã hội: Pepsi cũng sử dụng các cơ chế truyền thông xã hội như Instagram, Facebook và Twitter để gây dựng thương hiệu của hãng. Các nội dung chính có nội dung về cuộc sống, cộng đồng, sứ mệnh và các sự kiện của Pepsi. Điều này giúp hãng giữ vững vị trí của mình trên các trang mạng xã hội.

3. Kết quả

Hệ thống nhận diện thương hiệu của Pepsi đã giúp công ty khẳng định vị thế của hãng trong lĩnh vực thức uống hạt. Nó giúp Pepsi khuyến khích sự hợp tác và tự tin của gia đình thương hiệu của hãng, từ đó giúp khách hàng nhận thức tốt hơn về thương hiệu của Pepsi. Kết quả của việc áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu cho phép Pepsi tạo được một phạm vi rộng hơn của thương hiệu và giúp hãng trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới.

0765 82 82 82
Scroll to Top