Kích thước bộ nhận diện văn phòng là yếu tố quan trọng để các thương hiệu, tổ chức đều có thể tạo bề mặt cho chính mình. Từ kiểu dáng của tờ rơi cho đến thiết kế lô hàng từ bỏ sẽ giúp quý vị tạo nên dấu ấn để người dùng nhận ra mà không cần phải nhìn thấy logo của bạn. Do đó, hiểu rõ kích thước bộ nhận diện của một văn phòng là rất quan trọng.

Mục đích của kích thước bộ nhận diện văn phòng

Kích thước bộ nhận diện văn phòng được sử dụng để giúp các thương hiệu phát sáng để tạo nên bề mặt cho chính mình. Kích thước của một bộ nhận diện thường bao gồm logo của công ty, những số liệu liên kết, những mã QR để tạo sự liên kết giữa những nguồn thông tin và các trang web.

Các yếu tố quan trọng trong thiết kế bộ nhận diện văn phòng

Khi thiết kế bộ nhận diện văn phòng, cần nhớ đến số lượng đặc trưng được sử dụng bao gồm:

  • Logo công ty: Logo là đặc trưng quan trọng nhất trong bộ nhận diện văn phòng và nó có thể được sử dụng để thu hút khách hàng.
  • Màu sắc: Màu sắc của bộ nhận diện đóng vai trò quan trọng trong việc giúp định nghĩa thương hiệu của mình và nhạy bén nhớ thương hiệu.
  • Kiểu font chữ: Tìm một font chữ phù hợp sẽ giúp tạo độc đáo và làm cho bộ nhận diện trông cứng lại.
  • Các hình ảnh: Sử dụng hình ảnh thích hợp sẽ giúp quý vị tạo bề mặt cho bộ nhận diện của mình và đáp ứng các tiêu chí của hệ thống màu.
  • Từ khoá và nội dung: Từ khoá và nội dung phải được sử dụng để tăng khả năng tìm kiếm của bộ nhận diện này.

Quy trình thiết kế bộ nhận diện văn phòng

Tạo bộ nhận diện văn phòng là một quá trình phức tạp bao gồm các bước sau:

  • Nghiên cứu thị trường: Đầu tiên hãy tạo một bảng nghiên cứu thị trường để định hướng cho bộ nhận diện văn phòng của mình.
  • Đặt mục tiêu: Nhận thức rõ ràng mục tiêu của bộ nhận diện sẽ giúp bạn đưa ra những giải pháp bám sát mục tiêu đuôi của bạn.
  • Thiết kế bố cục: Bạn cần phải thiết kế bố cục cho bộ nhận diện của mình.
  • Thêm đặc trưng: Sau khi đã xác định bố cục, bạn cần thêm các đặc trưng như logo, font chữ, hình ảnh, màu sắc và các từ khoá.
  • Kiểm tra: Cuối cùng, bạn cần phải kiểm tra bộ nhận diện và điều chỉnh nếu cần thiết.

Kết luận

Kích thước bộ nhận diện văn phòng là yếu tố quan trọng để các thương hiệu và tổ chức có thể tạo bề mặt cho chính mình. Kích thước bộ nhận diện của một văn phòng bao gồm logo, màu sắc, font chữ, hình ảnh và từ khoá. Khi thiết kế bộ nhận diện, cần lưu ý đến quy trình bao gồm nghiên cứu thị trường, đặt mục tiêu và kết hợp các đặc trưng với nhau.

0765 82 82 82
Scroll to Top