Kích thước Chuẩn bộ Nhận diện Thương Hiệu

Để có thể thành công trong cạnh tranh thương hiệu, một trong những vấn đề quan trọng là các kích thước chuẩn bộ nhận diện thương hiệu. Kích thước bộ nhận diện này cũng có thể là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của một thương hiệu. Từ quảng cáo tới thiết kế web, đó là bản kết hợp giữa không gian và thiết kế để tạo ra một hình ảnh chung của thương hiệu của bạn.

Kích thước bộ nhận diện thương hiệu là, những đơn vị tính chỉ chỉ ra cách bạn cần sử dụng tỷ lệ kích thước của các thành phần của thương hiệu của bạn như thương hiệu, logo, biểu trưng hoặc biểu tượng, hình ảnh, phân tích, mô tả, chữ ký và nhiều hơn nữa. Để tạo dấu ấn về thương hiệu của bạn, bạn cần sử dụng các kích thước bộ nhận diện chuẩn cho các thành phần của thương hiệu của bạn để tạo một dấu ấn thống nhất.

Kích thước Chuẩn Logo

Một cấu trúc logo là một trong những thành phần quan trọng nhất của một thương hiệu. Logo là một trong những bản sao đêm quan trọng nhất của một thương hiệu.

Kích thước chuẩn logo là, những đơn vị tính dựa trên giá trị lượng tử của thương hiệu. Logo là một hình ảnh hoặc hình ảnh để biểu thị thương hiệu của bạn. Độ phân giải logo phải cao hơn và kích thước logo phải hợp lý. Kích thước chuẩn của logo là:

 • Kích thước động: 500 x 500 pixel hoặc nhỏ hơn
 • Kích thước tĩnh: 1200 x 630 pixel hoặc nhỏ hơn
 • Chiều rộng tối thiểu: 280 pixel

Kích thước Chuẩn Hình Ảnh

Kích thước chuẩn hình ảnh là, những đơn vị tính được sử dụng để tạo ra hai chiều của hình ảnh. Thông thường, các hình ảnh có kích thước thay đổi tùy theo nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên, một số kích thước được sử dụng phổ biến như các kích thước ban đầu của một hình ảnh, kích thước độ phân giải, kích thước file, độ sâu màu và định dạng file. Các kích thước chuẩn của hình ảnh là:

 • Kích thước tốt nhất: 1080 x 1080 pixel hoặc lớn hơn
 • Độ phân giải: 72 DPI
 • Kích thước tối đa: 2MB
 • Độ sâu màu: 24 bit
 • Định dạng hình ảnh: JPEG, PNG

Kích thước Chuẩn Phần tiếp thị

Kích thước chuẩn của phần tiếp thị cũng có thể ảnh hưởng đến thành công của thương hiệu. Không chỉ giới hạn ở các kích thước để thiết kế trang web, mà cũng bao gồm các dịch vụ truyền thông xã hội và các trang web lưu trữ hình ảnh về các kích thước chuẩn.

Các kích thước chuẩn phần tiếp thị bao gồm:

 • Ảnh đại diện: 180 x 180 pixel
 • Ảnh bìa truyền thông xã hội: 828 x 315 pixel
 • Ảnh bìa trang web: 1200 x 600 pixel
 • Ảnh đại diện trên trang web: 800 x 600 pixel
 • Các hình ảnh trên trang web: 1200 x 800 pixel
 • Ảnh đại diện trên truyền thông xã hội: 400 x 400 pixel
 • Hình ảnh truyền thông xã hội: 1200 x 630 pixel

Kích thước chuẩn bộ nhận diện thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng trong thành lập một thương hiệu hiệu quả và vĩ mô. Sử dụng kích thước chuẩn, bạn có thể tạo ra một hình ảnh duy nhất và chuẩn hóa thiết kế của thương hiệu của mình.

0765 82 82 82
Scroll to Top