Kích Thước Chuẩn Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

Kích thước bộ nhận diện thương hiệu được biết đến là một yếu tố quan trọng trong thiết kế nhận diện thương hiệu. Kích thước này được lựa chọn để tạo sự tương phản và bức tranh về thương hiệu. Trong khi các yếu tố như tông màu, kiểu chữ và biểu tượng là sự lựa chọn tạo bức tranh, kích thước là một trong những cách liên quan đến cách mà thương hiệu hiển thị và được tự nhiên nhận biết.

Lợi Ích của Kích Thước Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

Kích thước bộ nhận diện thương hiệu là một yếu tố không thể thiếu trong thiết kế nhận diện thương hiệu. Sự quan trọng của kích thước bộ nhận diện thương hiệu có thể được giải thích như sau:

  • Cung cấp tự nhiên nhận diện: Kích thước bộ nhận diện thương hiệu cung cấp cho người dùng một cách tự nhiên để nhận diện bộ nhận diện thương hiệu, khiến cho nó trở nên nhận diện dễ dàng hơn.
  • Tăng tính phân biệt: Kích thước bộ nhận diện thương hiệu cũng cung cấp một khả năng tạo sự khác biệt giữa thương hiệu của bạn và các thương hiệu khác.
  • Tạo ấn tượng duy trì: Kích thước bộ nhận diện thương hiệu cung cấp một liên kết thời gian trong đầu người dùng, giúp ý thức trở nên duy trì hơn.

Kích Thước Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

Kích thước chuẩn bộ nhận diện thương hiệu có sự khác biệt tùy thuộc vào loại nhận diện thương hiệu của bạn. Mỗi loại nhận diện thương hiệu có thể yêu cầu kích thước khác nhau.

Kích Thước Tiêu Đề

Kích thước chuẩn bộ nhận diện thương hiệu về tiêu đề thường là khoảng 24 đến 48 pixel. Kích thước này nên được chỉ định để sử dụng trên các cửa sổ hiển thị nhỏ hơn, nhưng những kích thước lớn hơn cũng có thể được sử dụng trên các trang web, trạng thái xã hội và các thiết bị di động khác.

Kích Thước Từ Khóa

Kích thước chuẩn bộ nhận diện thương hiệu về từ khóa thường là 16 đến 20 pixel. Kích thước này có thể được sử dụng trên tất cả các sản phẩm và trang web, trạng thái xã hội và thiết bị di động.

Kích Thước Biểu Tượng

Kích thước bộ nhận diện thương hiệu cho các biểu tượng là 16×16 pixel hoặc 20×20 pixel. Kích thước này có thể được sử dụng trên tất cả các sản phẩm và trang web, trạng thái xã hội và thiết bị di động.

Kết Luận

Kích thước bộ nhận diện thương hiệu là một yếu tố quan trọng trong thiết kế nhận diện thương hiệu để tạo sự tương phản và bức tranh về thương hiệu. Kích thước chuẩn bộ nhận diện thương hiệu được lựa chọn để giúp tăng tính phân biệt, tạo ấn tượng và cung cấp tự nhiên nhận diện. Do vậy, nên làm rõ kích thước chuẩn cho các yếu tố của bộ nhận diện thương hiệu để tạo được một thiết kế thành công.

0765 82 82 82
Scroll to Top