Tên thương hiệu là phần quan trọng nhất để giúp các khách hàng trong việc nhớ đến sản phẩm của bạn và cửa hàng của bạn. Cần cẩn thận trong việc lựa chọn tên thương hiệu để giúp bạn giữ vững thương hiệu của bạn và tạo độc đáo cho doanh nghiệp của bạn. Nên đọc bài viết này để biết các lưu ý khi đặt tên thương hiệu.

1. Độ Dài Và Tính Sắc Thẩm

Khi những người hàng xem các Tên thương hiệu trên các sản phẩm của bạn, họ cần phải nhận ra sản phẩm của họ ngay lập tức. Nên đặt tên thương hiệu, có độ dài không quá 5-7 từ, để tăng cơ hội của bạn để được nhớ nhanh và dễ dàng. Tên thương hiệu của bạn cũng nên có một chút sắc thẩm, do đó, hãy chọn 1 tên thương hiệu với những câu từ có ý nghĩa, để tăng cơ hội cho khách hàng muốn nhớ và nói đến thương hiệu của bạn.

2. Ý Nghĩa Dễ Hiểu

Để thu hút khách hàng của bạn, tên thương hiệu của bạn phải có ý nghĩa dễ hiểu. Do đó, bạn nên tránh tạo ra một tên thương hiệu mà người ta cần phải thức tỉnh một lúc để hiểu ý nghĩa của nó. Những từ khóa phổ biến có ý nghĩa dễ hiểu sẽ làm cho tên thương hiệu của bạn được nhắc đến và truyền đạt rõ ràng hơn.

3. Không Chứa Từ Có Từ Ngữ Sai Lầm

Tên thương hiệu của bạn phải được giữ thiện lợi và cũng nên không bao gồm bất kỳ từ nào có từ ngữ sai lầm hoặc các từ đồng nghĩa không phù hợp. Nếu là một doanh nghiệp công khai, bạn sẽ gặp rắc rối khi cố gắng xuất bản các quảng cáo và bài báo sử dụng tên thương hiệu có từ sai lầm và họ sẽ không gắn bó với những thành tựu của bạn.

4. Dễ Dàng Nhận Diện

Sự nhận diện thương hiệu là một khái niệm quan trọng trong việc xây dựng một thương hiệu và làm việc chặt chẽ với các nhà quảng cáo. Khi đặt tên thương hiệu của bạn, bạn nên chọn một tên dễ nhận diện, bằng cách sử dụng một số từ quen thuộc, để xây dựng một thương hiệu và làm cho tên thương hiệu của bạn dễ nhớ hơn.

5. Không Nên Đòi Hỏi Phải Đổi Tên

Sự an toàn tin tưởng và các luật bảo vệ bản quyền là cần thiết để bảo vệ thương hiệu của bạn với các đối thủ cạnh tranh. Nên đặt tên thương hiệu của bạn để tránh việc đòi hỏi bạn phải đổi tên thương hiệu của bạn trong tương lai, do đó hãy xem xét các tên thương hiệu đã được đăng ký trước đó và kiểm tra xem có ai đã đăng ký cấp bản quyền của tên thương hiệu của bạn.

Đặt tên thương hiệu phải làm kỹ lưỡng và cẩn thận, vì đó là cách tốt nhất để bảo vệ một thương hiệu hiệu quả và thành công. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các luật bảo vệ bản quyền trong tiền đề bài viết để bảo vệ thương hiệu của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên bảo quản tên thương hiệu của bạn bằng các biện pháp pháp lý hợp lý để phòng tránh bất kỳ vấn đề nào trong tương lai.

0765 82 82 82
Scroll to Top