Khi đặt tên cho sản phẩm, người ta phải có kỹ năng và cẩn thận để tạo ra một tên sản phẩm thu hút người tiêu dùng, dễ nhớ và phù hợp với định hướng của doanh nghiệp. Sự trực quan, sáng tạo và tính hợp lí của tên sản phẩm là các yếu tố cần lưu ý để biến sản phẩm của bạn trở nên nổi bật. Để trợ giúp quý vị tạo ra một tên sản phẩm tốt, sau đây là những nguyên tắc đặt tên sản phẩm:

1. Đừng bỏ qua cảm xúc của người tiêu dùng

Tên sản phẩm cần được tạo ra để gây cảm hứng và khích lệ người tiêu dùng. Tên sản phẩm cần liên quan đến những trải nghiệm tuyệt vời mà người tiêu dùng sẽ trải nghiệm khi sử dụng sản phẩm. Tên sản phẩm cũng cần nêu rõ những lợi ích mà người tiêu dùng sẽ hưởng khi dùng sản phẩm của bạn.

2. Sử dụng từ ngữ của người tiêu dùng

Tên sản phẩm cần phải được biên soạn bằng các từ ngữ mà người tiêu dùng sử dụng. Điều này có nghĩa là bạn cần phải thực hiện một định vị thị trường chặt chẽ để biết cách những người tiêu dùng nói về sản phẩm của mình. Hãy cố gắng thu thập các từ ngữ phổ biến của những người tiêu dùng và tạo ra một tên sản phẩm mới liên quan đến chúng.

3. Sử dụng những từ từ viết tắt

Các từ viết tắt có khả năng tạo ra những tên sản phẩm rất độc đáo và dễ nhớ. Từ viết tắt có khả năng tạo ra nhiều tên sản phẩm khác nhau mà người tiêu dùng có thể dễ dàng nhớ. Các từ viết tắt cũng có thể được sử dụng để viết lại tên sản phẩm của bạn để tăng khả năng nhớ của người tiêu dùng.

4. Sử dụng những tên sản phẩm có sẵn

Ngoài việc sử dụng các từ ngữ của người tiêu dùng và các từ viết tắt, bạn cũng có thể tham khảo các tên sản phẩm đã có sẵn để tạo ra một tên sản phẩm tốt hơn. Tên sản phẩm càng dễ nhận ra được thì càng tốt cho sản phẩm của bạn, do đó việc tham khảo những tên sản phẩm đã có sẵn cũng có thể giúp bạn tạo ra một tên sản phẩm tốt hơn. Hãy cố gắng sử dụng các từ ngữ để tham khảo và một số điều chỉnh để tạo ra một tên sản phẩm độc đáo và mới mẻ.

5. Lưu ý đến những điều hành pháp lý

Cuối cùng, bạn không nên bỏ qua các yếu tố hành pháp lý khi đặt tên sản phẩm. Bạn cần phải đảm bảo rằng tên sản phẩm của bạn không phạm vào các quy định của các cơ quan hành pháp có liên quan. Để tránh sự tranh chấp pháp lý về bản quyền và nhãn hiệu, hãy cố gắng sử dụng một tên sản phẩm không bị xung đột.

Tổng kết lại, các nguyên tắc đặt tên sản phẩm nêu trên giúp bạn trong việc tạo ra một tên sản phẩm thông minh, thu hút người tiêu dùng và đảm bảo một nhãn hiệu phù hợp với luật pháp. Bạn cũng cần lưu ý đến sự trực quan, sáng tạo và tính hợp lí của tên sản phẩm, khi tạo ra một tên sản phẩm hiệu quả và nổi bật.

0765 82 82 82
Scroll to Top