Nhận Diện Thương Hiệu bằng Điểm Chạm Thị Giác

Nhận diện thương hiệu (Brand Recognition) có thể được xem như là một nhu cầu tiêu biểu đối với cộng đồng thương mại hiện đại. Mặc dù nhận diện thương hiệu có thể được thể hiện thông qua rất nhiều biểu tượng, màu sắc và phong cách khác nhau, điểm chạm thị giác (visual touchpoints) là một trong số các cách quan trọng nhất để đưa nhận diện thương hiệu lên một tầm cao mới.

Tại sao nhận diện thương hiệu là quan trọng?

Nhận diện thương hiệu là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ giữa một công ty và khách hàng của nó. Nhận diện thương hiệu tạo ra trải nghiệm cảm nhận và sự nhận thức về một thương hiệu mà không cần sử dụng bất cứ thông điệp nào trục tiếp. Nó cũng giúp một thương hiệu tạo được sự tin cậy và truyền cảm hứng tích cực với khách hàng.

Cách nhận diện thương hiệu bằng điểm chạm thị giác

Điểm chạm thị giác (visual touchpoints) là những điều dễ gặp nhất cho một thương hiệu. Những điểm chạm thị giác này có thể bao gồm những thứ như logo, màu sắc, hình ảnh, những câu nói chung và những câu nói cụ thể. Từ những điểm chạm thị giác đó, khách hàng sẽ thấy sự khác biệt của thương hiệu giúp họ dễ dàng nhận diện thương hiệu.

Làm thế nào để tạo ra một điểm chạm thị giác để nâng cao nhận diện thương hiệu?

Để tạo ra một điểm chạm thị giác tốt, thương hiệu nên cung cấp một trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Một cách hiệu quả để làm điều này là sử dụng những yếu tố sau đây:

  • Logo: Logo của một thương hiệu là trái tim của thương hiệu. Nó giúp người dùng nhận diện thương hiệu ngay lập tức. Logo cần được đặt ở mọi điểm chạm thị giác và trên tất cả các tài liệu thương hiệu.
  • Màu sắc: Màu sắc cũng rất quan trọng đối với nhận diện thương hiệu. Màu sắc của thương hiệu cần được ứng dụng trên tất cả các điểm chạm thị giác.
  • Phong cách: Phong cách cũng là yếu tố quan trọng trong nhận diện thương hiệu. Phong cách cần được ứng dụng trong mọi điểm chạm thị giác cũng như trên tất cả các tài liệu thương hiệu.
  • Câu nói chung: Câu nói chung của một thương hiệu cũng cần được in trên mọi điểm chạm thị giác. Nó giúp người dùng nhớ được thương hiệu một cách hiệu quả.
  • Câu nói cụ thể: Mỗi thương hiệu sẽ có những câu nói cụ thể của mình. Những câu nói này cần được đặt ở các điểm chạm thị giác nhằm tạo ra một trải nghiệm thương hiệu tuyệt vời hơn.

Kết luận

Với những điều trên, có thể rõ ràng rằng điểm chạm thị giác là một phần không thể thiếu trong việc nâng cao nhận diện thương hiệu. Điểm chạm thị giác là một cách hiệu quả để giúp một thương hiệu nổi bật trong đông đảo thương hiệu hiện nay. Để có thể tạo ra một điểm chạm thị giác tốt, thương hiệu cần phải cung cấp một trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

0765 82 82 82
Scroll to Top