Một thương hiệu thành công được xây dựng để xuất hiện trên thị trường từ con số 0, bằng cách đặt tên thương hiệu chuẩn mực. Bạn cần phải tìm ra cách đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp, dễ ghi nhớ và thu hút khách hàng. Để giúp bạn đặt tên thương hiệu phù hợp, dưới đây là những quy tắc cụ thể bạn nên tuân thủ:

1. Đặt tên dễ nhớ

Khi đặt tên thương hiệu, bạn nên đặt một tên dễ nhớ. Tên thufng hiệu của bạn phải làm cho khách hàng cảm thấy dễ nhớ và dễ nhớ. Nếu bạn sử dụng từ ngữ phổ biến hoặc các chữ cái đặc biệt, tên của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và dễ nhớ hơn.

2. Cho dấu hiệu ngữ nghĩa qua tên thương hiệu

Đặt tên thương hiệu của bạn có thể giúp bạn truyền tải ngữ nghĩa tới khách hàng của bạn. Tên thương hiệu của bạn có thể cho biết sự tin cậy, uy tín, sự chuyên nghiệp hoặc cảm xúc khác. Vì vậy, bạn nên chọn tên thương hiệu có thể truyền được ý nghĩa vào khách hàng của bạn.

3. Nhắc đến tên lĩnh vực hoạt động của bạn

Nếu có thể, bạn nên cung cấp cho công ty của bạn những đề mục nhắc đến lĩnh vực hoạt động của bạn. Điều này cũng giúp khách hàng của bạn phân loại rõ ràng lĩnh vực hoạt động của bạn. Thay vì đặt một tên như “Company ABC” hay “ABC Inc.”, bạn cần đặt một tên như “ABC Realty” hay “ABC Consulting”.

4. Giữ bản quyền trên tên thương hiệu

Một thương hiệu thành công được xây dựng trên các bản quyền. Vì vậy, bạn nên đảm bảo rằng bạn đã đăng ký tên thương hiệu của bạn với các cơ quan địa phương và các cơ quan pháp lý trung ương. Bạn cũng có thể biện pháp để đảm bảo rằng tên thương hiệu của bạn không bị thương hiệu khác sử dụng.

5. Sử dụng các công cụ tìm kiếm để kiểm tra tên thương hiệu của bạn

Khi bạn đã chọn một tên thương hiệu, bạn cần phải kiểm tra xem tên thương hiệu của bạn đã được sử dụng chưa. Bạn có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google hoặc các công cụ khác để kiểm tra xem tên thương hiệu của bạn đã bị lấy đi chưa. Nó cũng giúp bạn xác định xem những thương hiệu tương tự của bạn đã được sử dụng cho các lĩnh vực hoạt động tương tự.

Để đặt tên thương hiệu phù hợp, bạn phải tự hỏi một số câu hỏi trước khi đặt tên. Bạn cần phải đảm bảo rằng tên thương hiệu của bạn là dễ nhớ, làm thể hiện ngữ nghĩa và là duy nhất. Bằng cách tuân thủ các quy tắc này, bạn sẽ có thể đặt tên thương hiệu hợp lý và tạo ra một ấn tượng tốt hơn trên thị trường.

0765 82 82 82
Scroll to Top