Khi bạn đang xây dựng một thương hiệu, tên thương hiệu của bạn là một bối cảnh quan trọng để tạo thành thương hiệu. Nó có thể tạo nên sức mạnh của thương hiệu của bạn và cũng có thể làm cho nó trở thành nổi tiếng. Quy trình đặt tên thương hiệu bao gồm 5 bước sau đây:

1. Tìm hiểu cốt lõi của thương hiệu

Đầu tiên, bạn cần phải tìm hiểu về cốt lõi của thương hiệu của bạn. Bạn cần hiểu về giá trị, sứ mệnh, thiết kế và dịch vụ của thương hiệu của bạn. Nắm rõ tất cả các yếu tố này là rất cần thiết để tạo ra một tên thương hiệu đúng với thương hiệu của bạn. Bạn cũng cần xem xét dân số mục tiêu của bạn và ngôn ngữ sẽ được sử dụng.

2. Khám phá các ý tưởng

Sau khi bạn đã hiểu về cốt lõi của thương hiệu của mình và đối tượng thị trường, bạn có thể bắt đầu khám phá các ý tưởng cho tên thương hiệu của bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách bo trò lớn nhỏ, cả văn bản và hình ảnh. Làm việc với những từ khóa liên quan nhất đến thương hiệu của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ như từ điển, từ điển y học, từ điển tự do hoặc từ điển khác để gợi ý các ý tưởng.

3. Phân tích các tên

Sau khi bạn đã có một danh sách các tên thương hiệu ứng với cốt lõi của công ty của bạn, bạn có thể tiến hành phân tích từng tên riêng biệt. Bạn cần xem xét tính minh bạch của từng tên nhưng cũng lại không quá phức tạp. Nó cũng có ý nghĩa và giới hạn trong các ngôn ngữ khác nhau. Bạn cũng cần xem xét tên trên đường tới biểu tượng hình dạng thương hiệu của bạn.

4. Tối ưu tên thương hiệu

Khi bạn đã xác định tên thương hiệu của bạn, bạn cần phải đảm bảo rằng nó đã được tối ưu. Bạn cần kiểm tra tên để đảm bảo rằng nó không trùng với bất kỳ tên thương hiệu hiện có nào trên thị trường. Bạn cũng cần xem xét các yếu tố như khả năng nhận dạng thương hiệu và khả năng quảng cáo.

5. Đăng ký tên thương hiệu của bạn

Cuối cùng, bạn phải đăng ký tên thương hiệu của bạn bằng cách đăng ký tên thương hiệu của mình. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng thương hiệu của bạn được bảo vệ trong lĩnh vực kinh doanh của bạn. Điều này cũng là một phần quan trọng của quy trình đặt tên thương hiệu của bạn. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các quy định và hạn chế về việc đăng ký tên thương hiệu.

Quy trình đặt tên thương hiệu được mô tả trên là đầy đủ các bước cần thiết để tạo ra một tên thương hiệu mà bạn có thể dễ dàng nhận biết và ghi nhớ. Tên thương hiệu được quyết định là cốt lõi của thương hiệu của bạn, vì vậy sự cẩn thận và kiểm soát của bạn là rất quan trọng trong quy trình đặt tên thương hiệu.

0765 82 82 82
Scroll to Top