Quy trình thiết kế giao diện website

Quy trình thiết kế giao diện website của bạn là một phần quan trọng trong tạo ra trải nghiệm trực tuyến tốt nhất cho khách hàng của bạn. Từ việc xây dựng nền tảng cho đến tối ưu hóa các tính năng, quy trình thiết kế giao diện website của bạn là bộ máy mà tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào. Dưới đây là các bước chính trong quy trình thiết kế giao diện website.

1. Khám phá & Phân tích

Đây là bước đầu tiên của quy trình thiết kế giao diện website. Trong bước này, bạn sẽ phải khám phá và phân tích yêu cầu của khách hàng. Bạn cần phải hiểu trình độ của khách hàng để có thể thiết kế giao diện website phù hợp nhất với họ. Để khám phá & phân tích yêu cầu của khách hàng, bạn có thể sử dụng một số công cụ như trả lời bằng câu hỏi và phân tích nội dung.

2. Xây dựng tổng quan

Sau khi khám phá & phân tích yêu cầu của khách hàng, bạn sẽ bắt đầu xây dựng sơ đồ trải nghiệm tập trung trên giao diện website. Trong bước này, bạn sẽ xây dựng mô hình tổng quan cho giao diện website bằng cách xác định kiểu thiết kế, mức độ phức tạp cho từng trang và loại công cụ sử dụng. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ như các bản đồ thông tin, Wireframes hoặc sơ đồ tổng quan để xây dựng sơ đồ trải nghiệm tập trung.

3. Xây dựng tài liệu thiết kế

Trong bước này, bạn sẽ sử dụng các tài liệu thiết kế để cung cấp thêm chi tiết về các yêu cầu cho các thành viên trong nhóm. Các tài liệu này bao gồm các thống kê và yêu cầu, nhưng cũng bao gồm những thông tin như ngữ cảnh, thông tin về ui, UX, các thành phần, màu sắc, icon, công cụ, các dữ liệu của người dùng và cấu trúc cũng như các tiêu đề & mô tả. Bạn cũng có thể sử dụng một số công cụ như Mockup và Prototype để hiển thị các yêu cầu.

4. Xây dựng hình ảnh và phần tử

Bước này xây dựng chính hình ảnh & phần tử giao diện website. Hình ảnh là một thành phần quan trọng của quy trình thiết kế giao diện website. Bạn có thể sử dụng công cụ như Photoshop để cung cấp hình ảnh ở hàng đợi, bố trí, chia sẻ và xử lý ảnh. Phần tử bao gồm tất cả các yếu tố như nút, hộp, biểu mẫu, danh sách và đa số các yếu tố thiết kế web của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng HTML, CSS và JavaScript để xây dựng các phần tử của bạn.

5. Xây dựng trang

Đây là bước cuối cùng trong quy trình thiết kế giao diện website. Bạn sẽ sử dụng các công cụ như HTML, CSS và JavaScript để xây dựng trang web. Trong bước này, bạn cũng có thể áp dụng một số tính năng như tính di động, tính độc lập và một số tính năng khác như cố định, chuyển động và tùy biến. Bạn sẽ sử dụng một số công cụ như CMS và library để xây dựng trang.

6. Kiểm tra & điều chỉnh

Sau khi xong việc xây dựng, bạn sẽ tiến hành kiểm tra & điều chỉnh giao diện website. Trong bước này, bạn sẽ xác định xem giao diện website của bạn đã được thiết kế đúng không, xem có bị lỗi gì không, xem các phần tử có được hiển thị đúng không, xem các tính năng có hoạt động đúng không. Ngoài ra, bạn sẽ phải kiểm tra lại các yêu cầu và điều chỉnh giao diện website nếu cần.

7. Tối ưu hóa

Bước cuối cùng trong quy trình thiết kế giao diện website là tối ưu hóa. Trong bước này, bạn sẽ sử dụng các công cụ như tối ưu hóa tốc độ tải trang, tối ưu SEO và tối ưu hóa dung lượng file. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ như Webmaster, Google Analytics và Đồ thị bảng điều khiển để đo và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng.

Vậy là quy trình thiết kế giao diện website bao gồm các bước như khám phá và phân tích, xây dựng tài liệu thiết kế, xây dựng hình ảnh & phần tử cũng như xây dựng trang. Cuối cùng, bạn sẽ thực hiện kiểm tra và điều chỉnh, sau đó tối ưu hóa trang web để đảm bảo rằng giao diện website của bạn làm việc hiệu quả nhất có thể.

0765 82 82 82
Scroll to Top