Quy trình Thiết kế Hệ thống Nhận Diện Thương Hiệu

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu (brand recognition system) là công cụ tuyệt vời để giúp các doanh nghiệp nổi tiếng hơn và đo lường thành công của các chương trình marketing của họ. Quy trình thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu phải tuân thủ các bước sau:

1. Tìm hiểu thông tin về khách hàng

Để thiết kế một hệ thống nhận diện thương hiệu hiệu quả, bạn phải có những kiến thức về khách hàng của mình. Tài liệu khách hàng là một tài liệu quan trọng trong quy trình này. Bạn cần phải thu thập các thông tin liên quan đến khách hàng bao gồm:

 • Ảnh đại diện: Bạn cần hiểu được loại ảnh của khách hàng, cấu trúc các thông tin về logo của họ, thiết kế của họ và các yếu tố khác.
 • Mô tả thương hiệu: Bạn cần thu thập thông tin về mô tả của thương hiệu của khách hàng, cách mà họ chia sẻ và truyền bá thông điệp của họ.
 • Đối tượng khách hàng: Bạn cần có những kiến thức về những đối tượng khách hàng đang hướng đến, các sở thích, lựa chọn và sở thích của họ.

2. Thiết kế một giải pháp cho thương hiệu của khách hàng

Sau khi đã hiểu được khách hàng của mình, bạn có thể bắt đầu thiết kế một giải pháp cho thương hiệu của họ. Bạn cần phải xem xét các yếu tố sau đây:

 • Mục tiêu: Bạn cần xác định rằng các mục tiêu của họ cụ thể như gì để họ có thể thực hiện một hệ thống nhận diện thương hiệu hiệu quả?
 • Những yếu tố nổi bật Bạn cần xác định những yếu tố nổi bật của thương hiệu của khách hàng và làm cách nào để tận dụng chúng.
 • Thiết kế Bạn cần thiết kế một hệ thống nhận diện thương hiệu phù hợp với nhu cầu và đối tượng khách hàng của họ. Bạn cũng nên đặt những mục tiêu cụ thể trong mỗi thành phần của hệ thống.

3. Xây dựng và kiểm tra hệ thống

Khi bạn đã hoàn thành thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, bây giờ bạn cần phải xây dựng và kiểm tra hệ thống. Việc này cần bạn phải thu thập các thông tin liên quan đến việc các khách hàng xử lý các thông tin của họ và xác định các vấn đề, như vậy bạn có thể giúp khách hàng của mình nhận diện thương hiệu hiệu quả hơn.

4. Thực hiện nhiệm vụ

Sau khi bạn đã xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu thành công, bạn cần phải cùng với khách hàng của mình thực hiện các nhiệm vụ. Nhiệm vụ này bao gồm các hoạt động như:

 • Chia sẻ thông tin: Bạn cần phải hỗ trợ khách hàng trong việc chia sẻ thông tin về hệ thống nhận diện thương hiệu qua các kênh truyền thông phù hợp.
 • Truyền bá thông điệp: Bạn nên hỗ trợ khách hàng trong việc truyền bá thông điệp của họ về thương hiệu của họ.
 • Thống kê dữ liệu: Bạn cũng cần phải thu thập và phân tích các dữ liệu liên quan đến việc sử dụng thương hiệu của khách hàng và đưa ra những báo cáo hữu ích theo yêu cầu của họ.

5. Đánh giá hệ thống

Cuối cùng, bạn cần phải đánh giá một cách thực tế về hiệu quả của hệ thống nhận diện thương hiệu của khách hàng. Đối với một hệ thống hiệu quả, bạn cần phải đặt câu hỏi sau đây:

 • Làm thế nào hệ thống đang tạo ra lượng khách hàng mới và bảo vệ khách hàng hiện có của bạn?
 • Làm thế nào hệ thống nhận diện thương hiệu của bạn đã giúp gia tăng dữ liệu và nâng cao tỉ lệ chuyển đổi?
 • Làm thế nào hệ thống đã ảnh hưởng cải thiện độ nhận diện của thương hiệu của bạn?

Quy trình thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu là một quy trình phức tạp mà cần đến sự tự học và sự chuyên nghiệp của người thiết kế. Việc hoàn thành một hệ thống nhận diện thương hiệu thành công sẽ giúp doanh nghiệp của bạn nhận được sự ủng hộ từ khách hàng và đánh bại đối thủ cạnh tranh.

0765 82 82 82
Scroll to Top