Tạo Bộ Nhận Diện Thương Hiệu: Bảng Giá Thiết Kế

Tạo bộ nhận diện thương hiệu là một yếu tố quan trọng trong thiết kế thương hiệu. Để tăng tốc những hoạt động truyền thông và quảng cáo, các doanh nghiệp và công ty đều cần một bộ nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và độc đáo. Bộ nhận diện thương hiệu bao gồm logo, hình ảnh, màu sắc, font chữ, hệ thống màu, v.v. Tất cả các yếu tố này có thể được biên soạn vào một hệ thống hoàn hảo. Hiện nay, nhiều nhà thiết kế đã cung cấp bảng giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu dựa trên yêu cầu của khách hàng. Tôi sẽ thảo luận cụ thể về bảng giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu bao gồm các tiêu đề sau đây: Các Yếu Tố Trong Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu, Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu, Các Thành Phần Trong Bộ Nhận Diện Thương Hiệu, Các Giá Trị Của Bộ Nhận Diện Thương Hiệu và Hướng Dẫn Để Chọn Đúng Thiết Kế Cho Bộ Nhận Diện Thương Hiệu.

Các Yếu Tố Trong Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu là một phần quan trọng của quá trình phát triển thương hiệu. Một thiết kế tốt có thể giúp một thương hiệu vượt tối ưu hóa hiệu quả truyền thông và quảng cáo của họ. Các yếu tố chính trong bộ nhận diện thương hiệu bao gồm logo, hình ảnh, màu sắc, font chữ, hệ thống màu và tỉ lệ ảnh.

 • Logo là một chi tiết quan trọng trong thiết kế bộ nhận diện thương hiệu. Nó cũng được biết đến như là một nhãn hiệu thường dùng để nhận biết thương hiệu trong những hoạt động truyền thông và quảng cáo. Logo phải được thiết kế một cách cẩn thận và có thể truyền động lực tốt đến khách hàng.
 • Hình ảnh cũng có thể được sử dụng như một phần trong thiết kế bộ nhận diện thương hiệu. Hình ảnh được sử dụng để biểu thị sự biết nổi và mối quan hệ giữa thương hiệu và khách hàng của họ.
 • Màu sắc được sử dụng để tạo một cảm giác trực quan chặt chẽ cho khách hàng. Màu sắc là một trong những yếu tố quan trọng trong thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và phải được lựa chọn một cách kỹ lưỡng.
 • Chữ chữ hãy được thiết kế cẩn thận và cần phải được ưu tiên hơn là bất cứ thứ gì khác trong thiết kế bộ nhận diện thương hiệu. Chữ kích thước là một trong những yếu tố quan trọng trong thiết kế font chữ và nên được lựa chọn một cách cẩn thận.
 • Hệ thống màu phải được thiết kế theo cách thẩm mỹ và có thể đạt được sự phấn khích trong các hoạt động truyền thông và quảng cáo.
 • Tỉ lệ ảnh là một trong những yếu tố quan trọng trong việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và phải được lựa chọn cẩn thận.

Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

Hiện nay, nhiều nhà thiết kế đã cung cấp các bảng giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu dựa trên yêu cầu của khách hàng. Bảng giá này có thể giúp khách hàng có được một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp với mức giá hợp lý.

Bảng giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu thường gồm các thành phần sau đây:

 • Logo: Một thiết kế logo chuyên nghiệp thường được tính từ 200-500 USD.
 • Hình ảnh: Một thiết kế hình ảnh tốt thường được tính từ 50-100 USD.
 • Màu sắc: Một hệ thống màu thẩm mỹ thường được tính từ 50-100 USD.
 • Font chữ: Một bộ font chữ tốt thường được tính từ 50-150 USD.
 • Tỉ lệ ảnh: Một thiết kế tỉ lệ ảnh tốt thường được tính từ 15-25 USD.

Bảng giá thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cũng có thể bao gồm các dịch vụ khác như thiết kế website, phân tích thị trường, sản xuất video quảng cáo và các dịch vụ khác. Tất cả các dịch vụ này đều có thể được tính theo giờ hoặc tính theo dự án.

0765 82 82 82
Scroll to Top