Tạo bộ nhận diện thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng và căn bản nhất để khẳng định vị thế của một thương hiệu. Để giúp thương hiệu của mình nổi bật với người tiêu dùng, nhiều công ty uỷ quyền cung cấp dịch vụ tạo bộ nhận diện thương hiệu. Dưới đây là một bài hướng dẫn chi tiết về cách tạo bộ nhận diện thương hiệu Coffee.

1. Xuất phát từ từ khóa Coffee

Trước tiên, cần xác định từ khóa của thương hiệu, là quan trọng nhất của việc tạo bộ nhận diện thương hiệu. Trong trường hợp của bộ nhận diện thương hiệu Coffee, từ khóa chính sẽ là “coffee”.

2. Tạo thiết kế logo

Sau khi xác định xong từ khóa, bước tiếp theo là tạo thiết kế logo. Logo sẽ được dùng như một biểu tượng trên các sản phẩm và bất kỳ nơi nào thương hiệu làm việc. Phong cách của thiết kế logo sẽ chủ động định nghĩa cho thương hiệu.

3. Tạo slogan truyền thông

Một slogan truyền thông được dùng để phát triển thương hiệu trong khi truyền tải thông tin, sản phẩm và dịch vụ. Slogan của thương hiệu Coffee cần phải đơn giản nhưng còn đủ mạnh mẽ và sáng tạo để phát triển và nâng cao thương hiệu của mình.

4. Tạo màu sắc

Màu sắc là một khía cạnh quan trọng của bộ nhận diện thương hiệu. Màu sắc của một thương hiệu có thể làm nổi bật thương hiệu trong tầm mắt người tiêu dùng. Ưu tiên sử dụngc số lượng màu ít để thuyết phục được người tiêu dùng.

5. Sử dụng các phương tiện truyền thông

Việc sử dụng các phương tiện truyền thông cũng cần phải được quan tâm. Phương tiện truyền thông như bộ nhận diện thương hiệu phải được biết đến bởi mọi người, dù truyền thông của thương hiệu được dựng lên thông qua quảng cáo truyền hình, truyền thống, hoặc mạng xã hội.

6. Kết luận

Tạo bộ nhận diện thương hiệu Coffee là một ý tưởng khá tuyệt vời để phát triển thương hiệu của mình. Việc tạo bộ nhận diện thương hiệu cần phải hành động cứng cốt và cẩn thận, với các yếu tố không chỉ bao gồm thiết kế logo, slider truyền thông, màu sắc, mà còn cần có sự tỉ mỉ khi lựa chọn các từ khóa và truyền thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau.

0765 82 82 82
Scroll to Top