Unilever là một tập đoàn hàng đầu của thế giới về lĩnh vực các sản phẩm hàng ngày. Tập đoàn là một tổ chức phân phối rộng rãi cung cấp những sản phẩm mỹ phẩm, sữa và thực phẩm, dịch vụ tiện ích và sản phẩm gia dụng. Theo nhận định của họ, những sản phẩm và dịch vụ của họ đều phải được đặt tên thương hiệu một cách hợp lý để dễ dàng nhận biết. Để làm điều này, tập đoàn Unilever có một quy trình đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để đặt tên thương hiệu cho các sản phẩm và dịch vụ của họ.

Quy Trình Đặt Tên Thương Hiệu của Unilever

Để đạt được thành công với sản phẩm của mình, Unilever lấy tên thương hiệu của họ rất nghiêm túc. Họ đã thành lập một quy trình rõ ràng để đặt tên thương hiệu cho các sản phẩm của họ:

  • Bước 1: Xác định mục đích của thương hiệu. Điều này có thể bao gồm phân tích thị trường và xây dựng một sự khác biệt với các đối thủ trong thị trường.
  • Bước 2: Xây dựng một danh sách các tên thương hiệu mới. Tập đoàn sẽ sử dụng các từ khóa liên quan đến sản phẩm hoặc lĩnh vực của họ để tạo ra các tên thương hiệu.
  • Bước 3: Tập đoàn sẽ kiểm tra xem các tên mà họ đã đặt có vượt qua các điều kiện của cơ quan chứng nhận hay không. Họ luôn luôn đảm bảo rằng tên thương hiệu của họ không nhất thiết phải mất thời gian và tiền bạc để đăng ký với các cơ quan.
  • Bước 4: Tập đoàn sẽ sử dụng lại các tên thương hiệu và logo của họ để xây dựng thương hiệu. Họ cũng có thể sử dụng các biểu tượng, màu sắc, hình ảnh và câu slogan để giúp xây dựng một thương hiệu nổi bật.

Những Từ Khoá Liên Quan

Tập đoàn Unilever sử dụng một số từ khóa liên quan để đặt tên thương hiệu cho sản phẩm và dịch vụ của họ. Các từ khóa chính bao gồm “mạnh mẽ”, “tín nhiệm”, “hiện đại”, “đơn giản”, “nhẹ nhàng”, “tiện ích” và “nhận diện”. Họ cũng đã tích hợp một số từ khóa thiên nhiên và thông tin mô tả chi tiết của sản phẩm và dịch vụ của họ vào tên thương hiệu của họ.

Kết Quả

Việc đặt tên thương hiệu là một trong những bước quan trọng nhất khi xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ và nhận diện. Tập đoàn Unilever có quy trình cấu trúc để đặt tên thương hiệu cho các sản phẩm và dịch vụ của họ. Họ cũng sử dụng những từ khóa liên quan để tạo ra một thương hiệu nổi bật. Kết quả là tập đoàn Unilever đã tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với những tên thương hiệu được biết đến rộng rãi.

0765 82 82 82
Scroll to Top