Thành phần cơ bản của bộ nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu là một khái niệm phổ biến trong thế giới thương mại. Nhận diện thương hiệu là biểu tượng, biện pháp, hình ảnh và/hoặc từ viết tắt của một công ty, sản phẩm, dịch vụ, hoặc nhãn hiệu thể hiện như thế nào bạn muốn được phân biệt từ thương hiệu của người khác. Nó có thể được biểu diễn dưới nhiều hình thức khác nhau, từ khả năng in, màu sắc, các biểu tượng văn hoá, đến tính năng thời gian, và trải nghiệm của người dùng.

Một bộ nhận diện thương hiệu thông thường bao gồm những thành phần cơ bản như sau:

Logo

Logo là biểu tượng đơn giản nhưng sáng tạo duy nhất của công ty của bạn. Nó có thể là một hình ảnh, chữ cái, hoặc một kết hợp của cả hai. Nói cách khác, logo của bạn là bất cứ điều gì mà bạn sử dụng để khuyến khích mọi người nhận diện thương hiệu của bạn.

Tên công ty

Tên công ty của bạn là từ để tạo nên sự thu hút và uy tín của bạn. Tên nên được lựa chọn một cách kỹ lưỡng để trái với những thương hiệu khác trên thị trường. Người dùng truy cập vào thương hiệu của bạn qua tên công ty của bạn, tên nên được đặt bằng cách làm cho chúng dễ nhớ, thu hút sự quan tâm và nổi bật hơn.

Giới thiệu tóm tắt

Giới thiệu tóm tắt là một câu hoặc một đoạn ngắn để nêu bạn muốn nhận diện thương hiệu của bạn tràn đầy về các đặc điểm của sản phẩm của bạn, bao gồm cả sản phẩm của bạn, dịch vụ hay hành vi, và thu hút sự chú ý của khách hàng bạn đang cố gắng tìm kiếm.

Màu sắc

Màu sắc là hình ảnh đầu tiên khách hàng nhìn thấy và nhớ lại thương hiệu của bạn. Chọn một dãy màu đặc trưng của bạn là rất quan trọng. Chọn màu sắc phù hợp với thương hiệu của bạn và tạo một sức mạnh màu sắc nổi bật nhất những gì khách hàng bạn đang tìm kiếm. Đây cũng là một cách tốt để tạo độc đáo và truyền tải sự thành thật của bạn.

Từ khóa

Các từ khóa là những từ hay cụm từ liên quan đến thương hiệu của bạn mà chúng ta thấy trong các công cụ tìm kiếm. Từ khóa có thể bao gồm các từ chủ đề chính, lĩnh vực của bạn, các sản phẩm của bạn, giải pháp của bạn hoặc những nhu cầu của khách hàng của bạn. Các từ khóa cần được đặt tốt, đều đặn trong website của bạn và các phương tiện truyền thông để đảm bảo việc tìm kiếm được làm tốt hơn.

Thành phần cơ bản của bộ nhận diện thương hiệu gồm:

  • Logo
  • Tên công ty
  • Giới thiệu tóm tắt
  • Màu sắc
  • Từ khóa

Bộ nhận diện thương hiệu của bạn là nhiệm vụ nhất định trong quá trình khai thác thị trường của bạn. Với những thành phần cơ bản trên, bạn sẽ liên tục nhận được sự quan tâm từ khách hàng tiềm năng của bạn và được phát triển trong nhiều giai đoạn khác nhau.

0765 82 82 82
Scroll to Top