Tư vấn đặt tên thương hiệu: Tất cả những gì bạn cần biết

Khi bạn đặt một tên thương hiệu, bạn đang dự định tạo một ảnh lưu trữ trong bộ não thành viên của đối tác của bạn, khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Tên thương hiệu của bạn mô tả những gì bạn làm và cách bạn muốn được đối tượng đích của bạn cảm nhận. Hiểu được ý nghĩa của tên thương hiệu là quan trọng nhất khi bạn quyết định đặt tên cho doanh nghiệp của mình. Tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách đặt tên thương hiệu của bạn.

Trải nghiệm của khách hàng – Đưa tên thương hiệu của bạn lên một tầm cao mới

Tên thương hiệu của bạn là gì, người ta sẽ nghĩ gì? Đó là câu hỏi đầu tiên bạn cần phải trả lời khi đặt tên thương hiệu của mình. Trải nghiệm của khách hàng là quan trọng nhất và là một câu trả lời cụ thể để làm cho khách hàng của bạn đứng ra khỏi bờ vực và cảm nhận được những gì bạn muốn họ cảm nhận về thương hiệu của bạn. Tên thương hiệu của bạn cần phải đề cập đến:

  • Tính cách của thương hiệu – Tên thương hiệu của bạn cần phải cung cấp một cảm giác rõ ràng về tính cách của thương hiệu của bạn.
  • Vị trí trên thị trường – Tên thương hiệu của bạn cũng cần đề cập đến những ưu điểm kỹ thuật của sản phẩm của bạn và vị trí trên thị trường của bạn.
  • Gợi cảm hứng – Mục tiêu cuối cùng của tên thương hiệu của bạn cũng cần phải gây cảm hứng và thu hút người tiêu dùng để giúp bạn thành công trên thị trường.

Tên thương hiệu của bạn có thể là màu sắc của nỗ lực của bạn để đạt được thành công. Những người thành công đều tạo ra một hình ảnh cụ thể về các hoạt động, dịch vụ của họ và mục tiêu lâu dài của họ. Để tạo ra một tên thương hiệu có ý nghĩa, bạn cần phải tìm hiểu khách hàng của bạn, tốt nhất là cả những đối thủ cạnh tranh của họ.

Khả năng khác nhau giữa các loại tên thương hiệu

Các loại tên thương hiệu có thể được phân chia thành các loại cơ bản sau:

  • Tên cá nhân – Tên thương hiệu của bạn có thể bao gồm tên của chủ thương hiệu, tên của những người tạo ra thương hiệu, hoặc tên của những người đã giúp bạn thành công.
  • Tên hình ảnh – Bạn cũng có thể đặt là một tên thương hiệu mà không cần bao gồm tên cá nhân. Điều này có thể bao gồm một số từ hoặc cụm từ mà truyền cảm hứng và thể hiện những gì bạn làm, như “Big Ideas” hoặc “Thinking Outside the Box”.
  • Tên sản phẩm – Bạn cũng có thể thể hiện tên thương hiệu của bạn bằng tên sản phẩm của bạn, như “Yahoo!” hoặc “Coca-Cola”.
  • Tên hình ảnh hướng tới – Bạn có thể sử dụng một tên thương hiệu có liên quan đến một hình ảnh hoạt động, như “Web Branding” hoặc “Bespoke Design”.

Tên thương hiệu của bạn cũng cần phải thể hiện được sự khác biệt. Tên thương hiệu của bạn không nhất thiết phải là một từ hay nhiều từ mà không có ý nghĩa, nhưng bạn cũng cần phải có ý tưởng cho tên thương hiệu của mình. Hãy cố gắng tránh bị quên và tạo ra một tên thương hiệu có ý nghĩa mà bạn cảm thấy hào phóng. Đó là cách bạn có thể giúp thương hiệu của mình phát triển và đạt được thành công trên thị trường.

Cách bạn có thể giúp tên thương hiệu của bạn thành công

Khi bạn đã đặt tên thương hiệu của mình, có thể rất khó để thay đổi tên thương hiệu của bạn trong tương lai. Với việc đặt tên thương hiệu của mình, bạn cần phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây để giúp bạn tăng cường thương hiệu của mình và tiếp cận một lượng khách hàng lớn hơn:

  • Hãy nói về tên thương hiệu của bạn – Bạn cần phải nêu rõ tên thương hiệu của mình mỗi khi bạn tiếp cận khách hàng mới và chia sẻ câu chuyện của bạn với bạn bè, hãy cho họ biết tên thương hiệu của bạn.
0765 82 82 82
Scroll to Top